Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Ủy ban Dân tộc năm 2017Ngày 03/3, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động UBDT năm 2017. Tham dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT; đồng chí Nông Quốc Tuấn, […]


Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Trong năm qua, công tác dân tộc tiếp tục nhận được sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, cơ quan công tác dân tộc từ Trung ương đến địa phương có nhiều nỗ lực trong triển khai nhiệm vụ công tác dân tộc, chính sách dân tộc. Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo UBDT đổi mới và quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; xác định những nhiệm vụ trọng tâm để tập trung thực hiện và cụ thể hóa bằng kế hoạch, chương trình công tác từng năm, từng tháng; công tác cán bộ bước đầu được đổi mới, bố trí, phân công, sử dụng cán bộ phù hợp chuyên môn, năng lực

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Để thực hiện hiệu quả công tác dân tộc, tiến tới hoàn thành các mục tiêu của Chiến lược Công tác dân tộc đến năm 2020, năm 2017, UBDT tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, chỉ đạo các địa phương vùng DT&MN triển khai thực những nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra.

Thay mặt Đảng ủy cơ quan UBDT, đồng chí Nông Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm nhấn mạnh một số nội dung mà CBCCVC cần thực hiện hiệu quả trong năm 2017: Cần tăng cường chất lượng, tiến độ công tác tham mưu; phối hợp chặt chẽ trong thực hiện công tác chuyên môn giữa các Vụ, đơn vị; tăng cường hiệu quả, khoa học trong công tác chỉ đạo, điều hành ở một số Vụ, đơn vị; nghiêm túc chấp hành quy định không sử dụng rượu bia trong các ngày làm việc; tiếp tục quán triệt nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn với Chỉ thị 05; tiếp tục phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể.

Tại Hội nghị, các ý kiến của CBCCVC&NLĐ tập trung vào một số nội dung như: Tăng cường phối hợp giữa các Vụ, đơn vị; chú trọng chất lượng công tác tuyển dụng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của UBDT; xem xét cơ chế, đảm bảo quyền lợi về chăm sóc sức khỏe cho CBCC, người lao động; tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn về công tác công đoàn cho cán bộ làm công tác công đoàn, có tiêu chí khen thưởng rõ ràng, khen thưởng đúng các đối tượng và thực chất; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm, thực hiện nghiêm quy chế văn hóa công sở, kỷ luật phát ngôn trong cơ quan UBDT…

Đồng chí Nông Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của toàn thể CBCCVCNLĐ Uỷ ban trong năm qua, những đóng góp đó đã tạo nên kết quả đáng khích lệ. Bộ trưởng cũng khẳng định, thời gian vừa qua, UBDT đã rà soát, quy hoạch, bổ nhiệm theo đúng quy định về bố trí công tác đồng thời sẽ chú trọng nâng cao chất lượng đầu vào của cán bộ cấp vụ, CCVC, phù hợp với chuyên ngành đào tạo và chức năng nhiệm vụ của vị trí được tuyển dụng.

Bộ trưởng cũng nhất trí với kiến nghị về vấn đề nâng lương, nâng bậc và đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị cho CBCCVC. Đối với công tác thi đua khen thưởng  thời gian tới, Bộ trưởng nhấn mạnh sẽ tiếp tục đổi mới để khen thưởng đúng người, đúng việc, nhằm đưa công tác thi đua khen thưởng đi vào thực chất…

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017-2019

Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017-2019 ra mắt tại Hội nghị

Hội nghị đã tiến hành bầu và ra mắt Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017-2019 gồm 7 đồng chí: Nguyễn Chí Tuấn – Vụ Pháp chế; Cao Cường – Trung tâm Thông tin; Hoàng Thị Chính – Học viện Dân tộc; Nguyễn Quyết Chiến – Thanh tra Ủy ban; Nguyễn Thế Hoàng – Vụ Kế hoạch Tài chính; Trần Kiên – Văn phòng Ủy ban; Nguyễn Thủy Vân – Vụ Tổ chức Cán bộ.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến và Chủ tịch Công đoàn UBDT Bùi Văn Lịch ký Giao ước thi đua năm 2017

Cũng tại Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT và Chủ tịch Công đoàn UBDT đã Ký kết Giao ước thi đua năm 2017 với những nội dung: Tổ chức các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm;  hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua “Lao động giỏi; lao động sáng tạo”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”…; triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và các Nghị quyết Kết luận của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nghị quyết của Quốc hội về công tác dân tộc và chính sách dân tộc; tập trung toàn lực tổ chức hoàn thành kế hoạch công tác năm 2017; nghiên cứu, đề xuất trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định chủ trương xây dựng, ban hành Luật Hỗ trợ phát triển vùng DTTS&MN, chính sách thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội vùng DT&MN; thực hiện hiệu quả kế hoạch CCHC của UBDT năm 2017; tạo điều kiện làm việc cơ bản tối thiểu cho người lao động, quan tâm thực hiện tốt hơn nữa chế độ chính sách cho CCVC&NLĐ; tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh; thi đua giữ gìn công sở, giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan xanh – sạch – đẹp, phòng làm việc ngăn nắp, gọn gàng; thực hiện tốt các Nghị quyết của Công đoàn Viên chức Việt Nam, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; hưởng ứng cuộc vận động thiện nguyện do Công đoàn viên chức Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

Với truyền thống đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, kế thừa và phát huy kết quả đạt được trong những năm qua, năm 2017 UBDT quyết tâm phấn đấu  hoàn thành  xuất sắc  các chỉ tiêu thi đua đã đề ra.

Kim Thu – Xuân Thường

Tin khác đã đăng