Hội nghị chuẩn bị Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu sốNgày 29/1/2018, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị chuẩn bị Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (SCRIEM). Tham dự Hội nghị có đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng, […]

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Đỗ Văn Chiến khẳng định: Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã dành nhiều sự quan tâm, đầu tư cho vùng DTTS nhằm chăm lo đời sống cho đồng bào, giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa các dân tộc, góp phần thay đổi rõ rệt bộ mặt nông thôn vùng DTTS và miền núi, vùng ĐBKK, nhất là hạ tầng kinh tế – xã hội. Bộ trưởng nhấn mạnh tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã khẳng định: Phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta, là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên tục của cấp ủy đảng, và chính quyền các cấp… Thời gian tới, Chính phủ chỉ đạo tiếp tục rà soát, hoàn thiện và tập trung thực hiện đồng bộ các cơ chế, chính sách giảm nghèo, phát triển vùng đồng bào DTTS.

Bộ trưởng Đỗ Văn Chiến cho biết: Trong các nguồn lực phát triển xã hội, vai trò của nguồn vốn hỗ trợ của các đối tác trong và ngoài nước rất quan trọng cho việc phát triển KT-XH, nhất là các nguồn vốn dành cho vùng DTTS. Đây là những khu vực còn nhiều khó khăn về cơ sở hạ tầng, giao thông, điện, nước sinh hoạt….

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội nghị

Dự án được đầu tư sẽ góp phần quan trọng trong việc cải thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu, đổi mới tư duy canh tác truyền thống của đồng bào; cải thiện và cung cấp năng lượng điện tái tạo; phát huy nghề truyền thống nhằm hỗ trợ sinh kế và phát triển bền vững. Nâng cao năng lực lập kế hoạch và kỹ năng ứng phó với thảm họa thiên nhiên…

Dự kiến Dự án sẽ được thực hiện tại 15 tỉnh có đông đồng bào DTTS trong thời gian từ năm 2019-2023, trong đó giai đoạn I sẽ được triển khai thực hiện tại 5 tỉnh là Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa. Đây là những tỉnh bị thiệt hại nặng nề nhất bởi thiên tai trong 10 năm qua do tác động của biến đổi khí hậu. Đã có gần 3.000 người chết, mất tích và bị thương, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 2,4 tỷ đô la.

Tổng nguồn vốn của dự án là 170 triệu USD, trong đó: vốn vay của ADB và viện trợ không hoàn lại là 150 triệu USD (vay thông thường OCR 130 triệu USD, vốn viện trợ không hoàn lại 20 triệu USD); vốn đối ứng là 20 triệu USD. Dự án sẽ được thực hiện theo cơ chế phân cấp triệt để cho chính quyền địa phương và được yêu cầu tham vấn rộng rãi tới người dân vùng hưởng lợi dựa trên bài học quản lý của các dự án ADB đã thực hiện thành công tại Việt Nam và các nước thành viên ADB.

Ông Eric Sedgwick, Giám đốc quốc gia Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) tại Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

 Ông Eric Sedgwick, Giám đốc quốc gia Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) tại Việt Nam khẳng định: Đây là dự án có mức độ ưu tiên cao của ADB; Sự phối hợp chặt chẽ của UBDT và sự tham gia của lãnh đạo các Bộ, ngành, các tỉnh trong quá trình chuẩn bị dự án rất nghiêm túc và khẩn trương. Để chuẩn bị tốt nhất cho dự án, cần phải tuân thủ các qui trình, qui định, chuẩn bị công tác giám sát, điều phối, tổ chức thực hiện để dự án đạt hiệu quả cao nhất.

Hội nghị đề cập tới 6 nội dung chính: Tiến độ chuẩn bị dự án; chuẩn bị qui trình triển khai; mô hình tổ chức thực hiện; phương thức huy động tài chính; cơ chế tài chính trong nước và các công việc cần triển khai ngay sau hội nghị để dự án có thể sớm được triển khai, thực hiện để đồng bào các DTTS sớm được hưởng lợi từ dự án.

Tại hội nghị, các Bộ, ngành và đại diện 5 tỉnh đều thống nhất cao về chủ trương đầu tư dự án. Đại điện các tỉnh cũng khẳng định sẽ tuân thủ theo đúng các qui định của pháp luật, đảm bảo nguồn vốn được đầu tư đúng, mang lại lợi ích thiết thực cho đồng bào các DTTS, đồng thời đề nghị UBDT, ADB và các tổ chức liên quan tiếp tục quan tâm hơn nữa để dự án sớm được triển khai.

Sau khi nghe các ý kiến trao đổi, đóng góp của các đại biểu, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến đề nghị ADB  hỗ trợ kinh phí trong quá trình xây dựng dự án và sớm phối hợp với UBDT tiến hành khảo sát, đánh giá chi tiết các tiểu dự án để đưa ra tiêu chí cụ thể với nguyên tắc lấy chất lượng là chính. Đồng thời làm rõ trách nhiệm giữa các bên tham gia và các tỉnh được thụ hưởng dự án để đảm bảo triển khai dự án. Bộ trưởng cũng mong muốn các Bộ, ngành liên quan hỗ trợ UBDT hoàn thành hồ sơ dự án theo quy định để trình với Quốc hội, Chính phủ; đề nghị các tỉnh khẩn trương rà soát các tiểu dự án, chuẩn bị các điều kiện để triển khai khi dự án được phê duyệt.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu

Việt Cường

Tin khác đã đăng