Hội nghị cán bộ toàn quốc phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn ĐảngSáng 9/12, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị trực tuyến cán bộ toàn quốc phổ biến, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng […]

23393665_01_16-12-08ti
Toàn cảnh Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương và các báo cáo viên Trung ương.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, đây là nghị quyết rất quan trọng đề cập đến những vấn đề vừa cơ bản, vừa cấp bách được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đặc biệt quan tâm và hoan nghênh. Để triển khai thực hiện Nghị quyết, Bộ Chính trị đã ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện với những nội dung cụ thể và hôm nay, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc trực tuyến để phổ biến, quán triệt mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, những nội dung cốt lõi của Nghị quyết và kế hoạch triển khai thực hiện, tạo sự thống nhất cao về nhận thức để các đồng chí lãnh đạo chủ chốt từ Trung ương tới cơ sở chỉ đạo, tiến hành thực hiện Nghị quyết một cách có hiệu quả ở địa phương, đơn vị, cơ quan mình.

“Sự có mặt đông đủ của nhiều đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và các tỉnh thành phố trong cả nước đã nói lên tầm quan trọng của Hội nghị này và thể hiện tinh thần nghiêm túc, quyết tâm cao của Đảng ta”, Tổng Bí thư khẳng định.

Tổng Bí thư lưu ý, trong quá trình học tập nghị quyết, cần nhận thức đầy đủ sâu sắc rằng việc xây dựng Đảng luôn đi đôi với chỉnh đốn Đảng. Hay nói cách khác, đổi mới, chỉnh đốn Đảng là một bộ phận không thể tách rời của công tác xây dựng Đảng, là một yêu cầu khách quan, tự nhiên, là việc làm thường xuyên của bất cứ một Đảng cách mạng chân chính nào, ở bất cứ giai đoạn nào. Trong quá trình phát triển nào Đảng ta cũng luôn luôn đấu tranh loại bỏ tiêu cực, khắc phục những khuyết điểm, sai lầm nhằm làm trong sạch đội ngũ của Đảng.

Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, có những lúc Đảng ta đã công khai thừa nhận sai lầm khuyết điểm, công khai nói rõ những mặt yếu kém, tiêu cực trong Đảng. Điều đó thể hiện bản lĩnh, sự cầu thị, tính lành mạnh của một Đảng cách mạng chân chính.

Ngày nay, trong điều kiện mới, đứng trước yêu cầu cách mạng, với quy mô tầm vóc lớn hơn, có nhiều khó khăn phức tạp mới, hơn bao giờ hết chúng ta càng cần phải phát huy truyền thống anh hùng và bản chất tốt đẹp của Đảng ta, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện thoái hóa, tiêu cực, chăm lo xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân, đủ sức lãnh đạo đất nước ngày càng phát triển.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Chúng ta không sợ nói ra khuyết điểm tiêu cực, nhưng đồng thời không cho phép ai lợi dụng việc đấu tranh khắc phục khuyết điểm tiêu cực để bôi nhọ, kích động, chống phá Đảng ta, chống phá sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.

Tổng Bí thư yêu cầu các đồng chí dự Hội nghị cần nắm vững những nội dung cơ bản, tư tưởng cốt lõi của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII để tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện một cách có hiệu quả. Điểm mới trong Nghị quyết lần này là đã chỉ ra một cách có hệ thống những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; nhấn mạnh tính chất nguy hiểm và hậu quả khôn lường của nó cùng với việc cụ thể hóa các giải pháp về xây dựng Đảng mà Đại hội XII đã nêu ra.

23393665_02_16-12-08

Các đại biểu dự Hội nghị. (Ảnh: HH)

Nghị quyết Trung ương 4 lần này đã đưa ra 4 nhóm giải pháp để tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI. Trong đó tập trung vào việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Nghị quyết còn nhấn mạnh một nội dung mới lần này là xây dựng Đảng về đạo đức gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư lưu ý, cần nhận rõ rằng, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là cuộc đấu tranh đầy cam go, nhưng không thể không làm vì nó liên quan đến vận mệnh và chế độ của Đảng ta. Quan điểm chỉ đạo của Đảng là kiên quyết, kiên trì thực hiện, khó mấy cũng phải thực hiện, thực hiện với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, tiến hành thường xuyên, liên tục ở các cấp, các ngành, đồng bộ ở cả Trung ương và cả cơ sở. Mỗi cán bộ và đảng viên phải nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình trước Đảng, trước Tổ quốc để thực hiện một cách nghiêm túc và có hiệu quả, tránh tình trạng thờ ơ, coi đây là việc của người khác hoặc là vô cảm, đứng ngoài cuộc, có tư tưởng chỉ trông chờ, phán xét người khác. Từng người phải vào cuộc, tự xem xét trong 27 biểu hiện có mình trong đó hay không?

Tổng Bí thư yêu cầu, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII phải đồng bộ với các nghị quyết khác của Trung ương, của Quốc hội và của Chính phủ để đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại, ổn định tình hình; tạo niềm tin trong Đảng, trong nhân dân. Không phải là “đóng cửa” để xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

“Tinh thần của Nghị quyết là phải hành động, hành động thiết thực, rõ hiệu quả; tránh nói nhiều làm ít hoặc chỉ nói mà không làm” – Tổng Bí thư chỉ rõ. Phải tăng cường đôn đốc, kiểm tra. Các cấp uỷ, tổ chức đảng từ Trung ương đến cơ sở phải nắm chắc tình hình, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Định kỳ sơ kết rút kinh nghiệm và có các hình thức khen thưởng kịp thời đối với những tổ chức, cá nhân làm tốt và xử lý kỷ luật đối với những nơi làm không tốt. Tránh tình trạng “đầu voi đuôi chuột”, khi quán triệt, triển khai Nghị quyết thì rầm rộ nhưng khi thực hiện thì tắc trách, không có tập thể, cá nhân nào chịu trách nhiệm.

Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng thì nhận thức phải tốt, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn và phương pháp phải đúng. Bộ Chính trị tin tưởng rằng, với quyết tâm chính trị rất cao của toàn Đảng, sự đồng tình, ủng hộ mạnh mẽ của toàn dân sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất định chúng ta sẽ làm chuyển biến được tình hình để không phụ lòng mong đợi của nhân dân đối với Đảng; để xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, thật sự “là đạo đức, là văn minh”.

Theo chương trình Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thay mặt Bộ Chính trị quán triệt nội dung Nghị quyết và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết. Tiếp đó, Hội nghị trao đổi thảo luận và đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu giải đáp các ý kiến và phát biểu bế mạc Hội nghị./.

(Theo: Hiền Hòa – dangcongsan.vn)

Tin khác đã đăng