Hội nghị BCH Đảng ủy về kiểm điểm công tác xây dựng Đảng tháng 5, nhiệm vụ tháng 6/2017Sáng 26/5, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc (UBDT) tiến hành Hội nghị kiểm điểm công tác xây dựng Đảng tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2017. Đồng chí Nông Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm chủ trì Hội nghị. Bí thư Đảng ủy […]


Bí thư Đảng ủy Nông Quốc Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trong tháng 4 và tháng 5, Đảng ủy đã chủ động phối hợp với Ban Cán sự Đảng (BCS) chỉ đạo sát sao các tổ chức Đảng trực thuộc và các Vụ, đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao: Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các Chương trình, Đề án, chính sách dân tộc, các Thông tư hướng dẫn thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến Chính sách dân tộc và miền núi, tổ chức các Hội nghị, hội thảo quan trọng.

Trong 2 tháng, Đảng ủy đã chỉ đạo các tổ chức đảng triển khai Nghị quyết TW4, khóa XII; ngay sau khi kết thúc Hội nghị TW 5, khóa XII, Đảng ủy đã phối hợp với Ban Cán sự Đảng kịp thời thông tin nhanh về nội dung, tinh thần, kết quả Hội nghị TW5 đến toàn thể cán bộ chủ chốt của UBDT; chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết, văn bản của cấp ủy cấp trên và triển khai kịp thời các chương trình, kế hoạch của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đến toàn thể đảng viên trong Đảng bộ để nghiêm túc thực hiện.

Toàn cảnh Hội nghị

Xác định công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng và đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đảng, Đảng ủy đã phối hợp với BCS triển khai công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương, cấp phòng và tương đương, nhiệm kỳ 2016-2021 đảm bảo đúng quy trình, quy định, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương; triển khai công tác quy hoạch cấp ủy cơ quan UBDT nhiệm kỳ 2020-2025, đảm bảo số lượng và chất lượng nguồn cán bộ cho Đảng; ban hành kế hoạch để tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2020. Trong tháng 4,5, Đảng bộ đã kết nạp 02 đảng viên mới; công nhận 5 đảng viên chính thức.

Đảng ủy tiếp tục lãnh, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật; tích cực thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; tập trung chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tổ chức Đại hội nhiệm kỳ theo quy định.

Nhiệm vụ trọng tâm tháng 6, BCH Đảng bộ tiếp tục chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc các Vụ, đơn vị triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị theo chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch công tác đã được Bộ trưởng, Chủ nhiệm phê duyệt; tổ chức quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết BCH Trung ương 5, khóa XII, lồng ghép Hội nghị thông tin chuyên đề về “Tình hình an ninh chính trị, tư tưởng, văn hóa ở vùng dân tộc và miền núi”; thực hiện công tác quy hoạch cấp ủy Đảng bộ cơ quan UBDT, nhiệm kỳ 2020-2025; tiến hành kiểm tra, giám sát theo kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2017 của Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022; tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Nông Quốc Tuấn yêu cầu các chi bộ bám sát và triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao; tiếp tục học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương gắn với sinh hoạt Chi bộ; các Chi bộ nghiên cứu, xem xét nhân sự để đề xuất đưa vào quy hoạch cấp ủy trong thời gian tới; Đảng ủy cần quán triệt, làm tốt công tác kiểm tra giám sát và tự kiểm tra; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể tổ chức Đại hội đúng tiến độ, đúng quy định, quy chế. Để chuẩn bị tốt cho Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2017, Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh, các Chi bộ cần có báo cáo để Đảng ủy tổng hợp, xây dựng báo cáo chung được đầy đủ, sâu sắc.

 Xuân Thường

Tin khác đã đăng