Hội nghị bầu thành viên Hội đồng Học viện Dân tộc nhiệm kỳ 2020-2025Chiều 11/6/2020, tại trụ sở cơ quan Ủy ban Dân tộc (UBDT), Học viện Dân tộc tổ chức Hội nghị bầu thành viên Hội đồng Học viện Dân tộc nhiệm kỳ 2020-2025. Tới dự hội nghị có đồng chí Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT; đồng chí Phan Văn Hùng, nguyên Thứ […]

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải phát biểu tại Hội nghị

Nhiệm kỳ 2016-2020, Hội đồng Học viện Dân tộc (HVDT) đã phối hợp cùng Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện lãnh đạo Học viện Dân tộc hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, một số nhiệm vụ nội bật như: Xây dựng chủ trương mở mã ngành đào tạo đại học của HVDT; phương hướng hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; kế hoạch hoạt động đào tạo; kế hoạch đảm bảo chất lượng của HVDT; triển khai Đề án bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc (CTDT) cho cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số (DTTS); bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc 4 nhóm đối tượng; bồi dưỡng cho cán bộ CHDCND Lào về nghiệp vụ CTDT; liên kết với các địa phương tham gia giảng dạy, biên soạn tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở theo Chương trình 135; công tác chủ trì, phối hợp tổ chức các nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp và nhiệm vụ triển khai Dự án đầu tư xây dựng HVDT…

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Hội đồng HVDT xác định mục tiêu trọng tâm là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, nghiên cứu viên đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng; xây dựng HVDT là cơ sở nghiên cứu khoa học, giáo dục công lập trực thuộc UBDT, là trung tâm lớn của cả nước nghiên cứu về các dân tộc, chiến lược, chính sách dân tộc; đào tạo trình độ đại học, sau đại học, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ là người DTTS; bồi dưỡng kiến thức CTDT cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị.

Triển khai theo Đề án nhân sự Hội đồng HVDT nhiệm kỳ 2020-2025 đã được thông qua, tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức và các nhà khoa học của HVDT đã thực hiện công tác bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng HVDT nhiệm kỳ 2020-2025.

Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải chúc mừng các đồng chí đã được tập thể tín nhiệm bầu vào Hội đồng HVDT nhiệm kỳ 2020-2025. Thứ trưởng đánh giá cao công tác chuẩn bị Đề án nhân sự cũng như các hoạt động liên quan đến công tác bầu Hội đồng HVDT. Thứ trưởng đề nghị cần có những đánh giá sâu sắc kết quả các nhiệm vụ đã triển khai, những mặt hạn chế, bài học kinh nghiệm, các kiến nghị đề xuất để xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động, phương hướng, kế hoạch công tác của Hội đồng HVDT nhiệm kỳ mới. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải đề nghị tập thể Lãnh đạo, viên chức của HVDT cùng đoàn kết, ủng hộ để Hội đồng HVDT phát huy vai trò, đưa HVDT có những bước phát triển vững chắc, hoàn thành mọi nhiệm vụ được Lãnh đạo Ủy ban phân công.

* Sáng cùng ngày, HVDT đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Hội đồng HVDT nhiệm kỳ 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội đồng HVDT nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin khác đã đăng