Hội nghị Báo cáo viên Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 Khóa XIIIChiều ngày 11/10/2021, tại Trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 Khóa XIII theo hình thức trực tuyến. Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng […]

Quang cảnh hội nghị.

Dự Hội nghị tại các điểm cầu trong cả nước có các đồng chí đảng ủy trực thuộc Trung ương; đại diện Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Bộ Công an, Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; đại diện thường trực tỉnh ủy, thành ủy các tỉnh, thành phố; báo cáo viên Trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện… Hội nghị được triển khai tại 2.744 điểm cầu, với 77.011 đại biểu tham dự. Trong đó, có 3 điểm cầu Trung ương, 73 điểm cầu cấp tỉnh và tương đương, 690 điểm cầu cấp huyện, 1.981 điểm cầu cấp xã.

Tại Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đã thông tin tóm tắt nội dung chính về kết quả Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 04/10/2021 đến ngày 07/10/2021, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ 4 để thảo luận và cho ý kiến về các nội dung: Tình hình kinh tế – xã hội năm 2021 và dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2022; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và Kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2022 – 2024; chủ trương lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII; kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 và quan điểm, chủ trương về phòng, chống dịch trong tình hình mới; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; sửa đổi, bổ sung quy định về những điều đảng viên không được làm; và một số vấn đề quan trọng khác…

Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tập trung tuyên truyền một số nội dung như: Kết quả Hội nghị Trung ương 4 và Bài phát biểu khai mạc, bế mạc của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII; tuyên truyền về kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là những quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ mới trong thời gian tới để phòng, chống dịch bệnh; tuyên truyền, khẳng định các nội dung về xây dựng chỉnh đốn Đảng đã được thảo luận tại Hội nghị Trung ương 4, từng bước cụ thể hóa yêu cầu nhiệm vụ của xây dựng chỉnh đốn Đảng mà Đại hội XIII đã đề ra; tuyên truyền mạnh mẽ thông điệp quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị Trung ương 4 Khóa XIII để thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Hội nghị; tuyên truyền về một số ngày kỷ niệm lớn như: 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961-23/10/2021), 104 năm Cách mạng tháng Mười Nga (07/11/1917- 07/11/2021); kỷ niệm 201 năm Ngày sinh Ph.Ăngghen (28/11/1820 – 28/11/2021)…

Thời gian tới, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ sớm có kế hoạch hướng dẫn cụ thể để triển khai quán triệt nghiên cứu, học tập, tổ chức học tập Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII đến các cấp ủy, Ban Tuyên giáo các cấp. Trước mắt tập trung tuyên truyền đến 2 vấn đề lớn, trọng tâm của Hội nghị: Một số vấn đề về kinh tế – xã hội năm 2021 và năm 2022; Tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong cán bộ đảng viên và toàn xã hội để thống nhất ý chí và hành động về tình hình kết quả đã đạt được… góp phần bồi đắp bản lĩnh chính trị, niềm tin cho cán bộ, đảng viên; cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tin khác đã đăng