Hội nghị báo cáo kết quả giám sát chuyên đề đối với Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộcNgày 23/8, tại Ủy ban Dân tộc (UBDT), Đoàn giám sát số 20 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã có buổi làm việc với Đảng ủy UBDT về kết quả giám sát chuyên đề đối với Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan UBDT. […]

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị, về phía Đảng ủy Khối có đồng chí Trịnh Thu Hằng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Hoàng Minh Thoại, Trưởng Đoàn kiểm tra giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cùng các đồng chí thành viên trong Đoàn. Về phía Đảng ủy cơ quan UBDT có đồng chí Nông Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT; đồng chí Nguyễn Thu Minh, Phó Bí thư Đảng ủy; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng ủy, Ủy viên UBKT Đảng ủy UBDT cùng đại diện các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc được giám sát.

Thực hiện chương trình giám sát chuyên đề đối với Đảng ủy, UBKT Đảng ủy cơ quan UBDT, Đoàn Giám sát đã tiến hành kiểm tra giám sát đối với các nội dung: (1) Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; (2) Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; (3) Việc triển khai, nghiên cứu, học tập, quán triệt xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối; (4) Việc thực hiện kế hoạch số 28-KT/ĐUK của Đảng ủy Khối về triển khai công tác quy hoạch cấp ủy, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025 và việc rà soát bổ sung quy hoạch; (5) Việc tham gia công tác tổ chức, cán bộ của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan UBDT.

Báo cáo giải trình với Đoàn Giám sát, Đảng ủy UBDT đã làm rõ 05 nội dung được kiểm tra, giám sát. Trong đó nhấn mạnh, từ sau Đại hội Đảng bộ cơ quan UBDT nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, Đảng ủy UBDT luôn xác định rõ việc quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Trung ương, của Đảng ủy Khối là nội dung trọng tâm trong nhiệm vụ công tác của Đảng ủy. Đảng ủy đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng trong công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác triển khai học tập Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, công tác tổ chức cán bộ… nhằm tạo sự đồng thuận trong việc quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị.

Đảng ủy cơ quan UBDT đã khẩn trương, kịp thời tổ chức Hội nghị phổ biến nhanh, Hội nghị cán bộ chủ chốt và Hội nghị toàn thể đảng viên để quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Khối; ban hành kịp thời các kế hoạch, chương trình, hướng dẫn nhằm cụ thể hóa nghị quyết của cấp trên và giao nhiệm vụ cho cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc và các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên.

Báo cáo giải trình của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy của cơ quan UBDT cũng đề cập, đánh giá về những ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân và đưa ra các biện pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại trong việc quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện 05 nhiệm vụ được giám sát.

Kết luận buổi làm việc, qua kết quả kiểm tra giám sát, đồng chí Hoàng Minh Thoại, Trường Đoàn kiểm tra giám sát nhấn mạnh: Đảng ủy, UBKT Đảng ủy cơ quan UBDT đã chấp hành nghiêm túc Kế hoạch giám sát của UBKT Đảng ủy Khối; đã chuẩn bị tốt báo cáo giải trình, phối hợp cung cấp tài liệu, văn bản có liên quan đến nội dung giám sát. tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình Đoàn Giám sát làm việc tại Đảng bộ.

Đảng ủy cơ quan UBDT Từ đầu nhiệm kỳ đến nay Đảng ủy cơ quan UBDT đã có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, duy trì tốt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, đoàn kết được tăng cường; công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ có sự chuyển biến tốt. Việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội khóa XII của Đảng ủy Khối và Đảng ủy cơ quan UBDT nhiệm kỳ 2015-2020 được Đảng ủy và các cấp ủy trực thuộc tập trung chỉ đạo thực hiện đạt kết quả thiết thực; việc duy trì nguyên tắc họp Ban Thường vụ, họp Đảng ủy Ban Chấp hành thực hiện  nghiêm túc, nền nếp, Đảng ủy đã ban hành đầy đủ các văn bản, quy chế, chương trình, kế hoạch để chỉ đạo xuống các cấp ủy tổ chức đảng trực thuộc, do vậy Đảng bộ đã đạt được những kết quả khá toàn diện trong năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017.

Đoàn giám sát cũng yêu cầu trong thời gian tới đề nghị Đảng bộ UBDT tiếp tục chỉ đạo sát sao việc tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc (nhiệm kỳ 2017-2020). Lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung để khăc phục những tồn tại, hạn chế ngay sau khi có thông báo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối về kết quả giám sát.

Xuân Thường

Tin khác đã đăng