Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban Dân tộc lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020-2025Ngày 06/7, tại Hà Nội, Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Nông Quốc […]

Đồng chí Nông Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT chủ trì Hội nghị

Theo báo cáo tại Hội nghị, 6 tháng đầu năm 2021, Đảng ủy cơ quan UBDT đã chủ động phối hợp với Ban cán sự đảng tập trung chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc, các vụ, đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Trọng tâm là Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Ngay từ đầu năm, Đảng ủy đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; duy trì tốt quy chế làm việc của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành; kịp thời triển khai thực hiện các nhiệm vụ đột xuất do Đảng ủy cấp trên chỉ đạo. Cấp ủy các tổ chức Đảng trực thuộc đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo vụ, đơn vị trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao; kịp thời ban hành chương trình công tác năm, nghị quyết lãnh đạo của cấp trên trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và triển khai nghiêm túc việc học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng…

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, các đơn vị trực thuộc Đảng ủy cơ quan UBDT tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ theo kế hoạch công tác đã được Lãnh đạo UBDT phê duyệt, trọng tâm là tổ chức thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP; các thông tư, nghị định liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của UBDT và quy định về vị trí, việc làm trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc; tăng cường công tác theo dõi, nắm bắt tình hình trên địa bàn vùng DTTS và miền núi, kịp thời cung cấp thông tin, báo cáo về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, đặc biệt là điểm nóng về an ninh trật tự, tình hình thiên tai, dịch bệnh, môi trường để giải quyết những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền và báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đồng chí Nông Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu thống nhất cao với các nội dung dự thảo báo cáo. Một số ý kiến đề nghị bổ sung thêm một số nội dung trọng tâm như: Nâng cấp hệ thống trang tin Đảng bộ cơ quan UBDT; xây dựng phương án kiện toàn lãnh đạo Chi bộ Vụ Hợp tác Quốc tế; thành lập Chi bộ Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi; Văn phòng Đảng ủy cần rà soát, thống kê lại những báo cáo của các chi bộ…

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Nông Quốc Tuấn nhận định: 6 tháng đầu năm mặc dù có nhiều biến động trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện, tình hình dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp nhưng Đảng bộ vẫn thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Bí thư Đảng ủy đề nghị thời gian tới các tổ chức Đảng trực thuộc cần quyết tâm cao nhất để triển khai hoàn thành các nhiệm vụ công tác theo kế hoạch; sớm triển khai công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên theo quy định. Trong quá trình theo dõi, tổ chức thực hiện, đề nghị các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ nắm bắt tình hình Đảng viên, tư tưởng quần chúng ở cơ sở, đặc biệt là thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Về xây dựng dữ liệu Cổng thông tin điện tử của Đảng bộ cơ quan UBDT, Bí thư Đảng ủy đề nghị các đơn vị cần tích cực triển khai các bài viết chuyên môn, đặc thù về công tác dân tộc, về hoạt động của các chi bộ để đăng tải trên Trang tin của Đảng bộ UBDT.

(baodantoc.com.vn)

Tin khác đã đăng