Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban Dân tộc lần thứ 4, nhiệm kỳ 2015 – 2020Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 4 tập trung vào các nội dung chính như: Kiểm điểm công tác lãnh đạo điều hành của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ năm 2015; biểu quyết thông qua Chương trình làm việc toàn khoá và Chương trình làm việc năm 2016 của Ban Chấp […]

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 4 tập trung vào các nội dung chính như: Kiểm điểm công tác lãnh đạo điều hành của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ năm 2015; biểu quyết thông qua Chương trình làm việc toàn khoá và Chương trình làm việc năm 2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ khoá VII; biểu quyết thông qua tờ trình đánh giá phân loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2015; biểu quyết thông qua các hồ sơ kết nạp Đảng và hồ sơ đề nghị công nhận Đảng viên chính thức.

Năm 2015, năm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp, là năm công tác giữa hai nhiệm kỳ (2010–2015 và 2015-2020), Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy đã tích cực, chủ động tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan UBDT và đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ khoá VII, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 16 đồng chí.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy đã phát huy sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện nghiêm túc việc quán triệt, học tập, phổ biến các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp ủy Đảng cấp trên; Ban Chấp hành, Ban Thường vụ khoá VI và khoá VII đã tổ chức 14 Hội nghị, ban hành 10 Nghị quyết để lãnh đạo các Chi bộ, các tổ chức đoàn thể; lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2015-2017. Sau Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan UBDT khoá VII, nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ khoá VII đã sớm ổn định tổ chức và đi vào hoạt động nề nếp; tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành định kỳ; làm tốt công tác phát triển đảng viên và xây dựng Đảng tại các Chi bộ trực thuộc…

Trong năm 2016, Ban Chấp hành tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: Tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; Tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XI); Thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2016; Ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc của các Chi bộ, chấp hành chế độ sinh hoạt định kỳ, thực hiện quy chế dân chủ của các Chi bộ; Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Đảng, thực hiện lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, đảng viên; Tổ chức các lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác Đảng cho đội ngũ cấp ủy các Chi bộ…

Tại Hội nghị, các đồng chí trong BCH đã thể hiện sự nhất trí cao với nội dung của các bản dự thảo báo cáo, tờ trình.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nông Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy, yêu cầu các Chi bộ quán triệt các nội dung, nhiệm vụ được thông qua tại Hội nghị đến từng đảng viên trong Chi bộ mình, tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2016; Thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan UBDT lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020; Triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên. Bí thứ Đảng ủy Nông Quốc Tuấn yêu cầu bộ phận thường trực chuyên trách công tác Đảng tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu hoàn thiện dự thảo báo cáo và các tờ trình, kế hoạch đã được thông qua.

Sơn Nam

Tin khác đã đăng