Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban Dân tộc lần thứ 3, nhiệm kỳ 2015 – 2020Sáng ngày 24/11, tại trụ sở cơ quan Ủy ban Dân tộc (UBDT) Đảng ủy cơ quan UBDT đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ UBDT lần thứ 03, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng chí Nông Quốc Tuấn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT, Bí […]

Sáng ngày 24/11, tại trụ sở cơ quan Ủy ban Dân tộc (UBDT) Đảng ủy cơ quan UBDT đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ UBDT lần thứ 03, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng chí Nông Quốc Tuấn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT, Bí thư Đảng ủy cơ quan chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thu Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ đã trình bày dự thảo Báo cáo công tác tháng 10, 11 và nhiệm vụ trọng tâm công tác cuối năm 2015. Theo đó Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy trực thuộc, cán bộ, đảng viên và các tổ chức đoàn thể trong cơ quan thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí Nông Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT phát biểu tại Hội nghị

Tuy nhiên việc thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng của một số cấp ủy chi bộ chưa đạt được kết quả tốt; chế độ thông tin, báo cáo của một số chi bộ gửi về Đảng ủy cơ quan chưa kịp thời, đầy đủ.

Trong công tác cuối năm 2015, Ban Chấp hành Đảng bộ tập trung triển khai 8 nhiệm vụ trọng tâm :Phổ biến, quán triệt học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 12 (khoá XI), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ cơ quan UBDT lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Lãnh đạo các Vụ, đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt công tác năm 2015; xây dựng Chương trình trọng tâm công tác của Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020; thực hiện tốt việc nhận xét, đánh giá cán bộ, đảng viên năm 2015, làm tốt công tác cán bộ; ban hành chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020, tăng cường kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc tự kiểm tra, giám sát của các chi bộ; thực hiện tốt công tác đảng vụ, chế độ báo cáo đúng quy định, quan tâm công tác phát triển Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ tổ chức thực hiện công tác tổng kết năm theo hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể hoạt động theo điều lệ, tổ chức các hoạt động thiết thực, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2015.

Cũng tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng ủy đã đóng góp ý kiến và thông qua các dự thảo: Tờ trình về việc tiếp thu ý kiến đóng góp của Ban Chấp hành vào dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ cơ quan UBDT khoá VII, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Tờ trình Dự thảo hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, công tác thi đua khen thưởng và tổng kết năm 2015; Tờ trình về việc dự thảo Quy chế làm việc Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư và các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy cơ quan UBDT nhiệm kỳ 2015 – 2020; trình xét kết nạp đảng viên và đề nghị công nhận đảng viên chính thức.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Nông Quốc Tuấn đánh giá cao những kết quả của Đảng ủy cơ quan đã đạt được trong tháng 10, 11. Đồng thời yêu cầu các Chi bộ tiếp tục thực hiện tốt công tác tư tưởng; triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương; tham mưu cho Đảng ủy xây dựng những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016 cũng như những nhiệm vụ của Chi bộ các Vụ, đơn vị; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế làm việc, nề nếp trong toàn cơ quan; tiếp tục thực hiện và đưa vào Nghị quyết về triển khai các cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Nêu cao vai trò của người đứng đầu trong các chi bộ; xây dựng, ban hành các văn bản của Đảng ủy trong chỉ đạo, lãnh đạo và kiểm tra công tác đảng năm 2016; xây dựng các chi ủy, chi bộ gắn với công tác phát triển đảng; các Chi bộ phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập cơ quan làm công tác dân tộc.

Bí thư Đảng ủy yêu cầu Bộ phận thường trực chuyên trách công tác Đảng tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu hoàn thiện dự thảo báo cáo và các tờ trình, kế hoạch đã được thông qua.

Sơn Nam

Tin khác đã đăng