Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban Dân tộc lần thứ 19, nhiệm kỳ 2015-2020Ngày 4/7, tại Ủy ban Dân tộc (UBDT), Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ cơ quan UBDT tổ chức Hội nghị BCH lần thứ 19, nhiệm kỳ 2015-2020, tiến hành công tác quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và lấy ý kiến góp ý dự thảo Hướng dẫn Đại hội Chi bộ và công […]


Toàn cảnh Hội nghị

Công tác quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 được thực hiện qua 03 bước: Phát hiện, giới thiệu nguồn quy hoạch; tổ chức Hội nghị lấy ý kiến BCH Đảng bộ; tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ để thảo luận, biểu quyết, quyết định quy hoạch. Theo đó, ngày 06/6/2017, BCH  Đảng bộ UBDT đã tổ chức Hội nghị Cán bộ chủ chốt để giới thiệu quy hoạch cấp ủy cơ quan nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị đã phát hiện, giới thiệu được 110 đồng chí quy hoạch vào BCH Đảng bộ, 41 đồng chí giới thiệu quy hoạch vào Ban Thường vụ Đảng ủy, 16 đồng chí quy hoạch chức danh Phó Bí thư, 11 đồng chí quy hoạch chức danh Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Hội nghị lần này, BCH đảng ủy đã thảo luận  việc giới thiệu  26 đồng chí quy hoạch vào BCH, 11 đồng chí giới thiệu quy hoạch vào Ban Thường vụ Đảng ủy; 03 đồng chí quy hoạch chức danh Phó Bí thư, 03 đồng chí quy hoạch chức danh Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Sau khi biểu quyết thống nhất về số lượng như trên, Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu giới thiệu quy hoạch nhân sự vào BCH, Ban Thường vụ, Phó Bí thư, Bí thư.

Đối với công tác chuẩn bị Đại hội Chi bộ và công tác nhân sự Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, trong thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy đã dự thảo Hướng dẫn Đại hội và công tác nhân sự cho Đại hội, cụ thể như: Công tác chuẩn bị và các bước tiến hành Đại hội; trang trí khánh tiết, tuyên truyền; quy trình chuẩn bị, tổ chức Đại hội; những yêu cầu của công tác nhân sự; tiêu chuẩn cấp ủy viên Chi bộ; cách thức bầu cấp ủy…

Qua dự thảo, các đại biểu dự Hội nghị đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho dự thảo Hướng dẫn từ khâu chuẩn bị  Đại hội  đến kết thúc Đại hội; cho ý kiến đối với số lượng nhân sự tham gia cấp ủy; nhấn mạnh tới các nhiệm vụ trọng tâm cần chuẩn bị cho công tác Đại hội.

Kết luận Hội nghị,đồng chí Bí thư Đảng ủy Nông Quốc Tuấn ghi nhận những ý kiến góp ý của các thành viên BCH đối với dự thảo Hướng dẫn Đại hội Chi bộ và công tác nhân sự cho Đại hội Chi bộ. Bí thư Đảng ủy đề nghị Văn phòng Đảng ủy bổ sung vào dự thảo Hướng dẫn các biểu mẫu (mẫu đề án nhân sự, mẫu đề cương báo cáo chính trị, mẫu hồ sơ đại hội…); đối với Đảng bộ bộ phận Học viện Dân tộc, việc hướng dẫn tổ chức Đại hội phải chỉ rõ bộ phận duyệt hồ sơ, gồm: Duyệt Báo cáo chính trị, hồ sơ, nhân sự, quy trình duyệt, thời điểm duyệt.

Xuân Thường

Tin khác đã đăng