Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban Dân tộc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2015-2020Sáng ngày 06/01/2017, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Đảng bộ cơ quan UBDT tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 13, khóa VII, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Nông Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị […]


Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 13 tập trung thảo luận và thông qua dự thảo một số nội dung gồm: Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ (BTV), Ban Chấp hành (BCH) năm 2016; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát năm 2016; Thông báo kết luận kiểm tra, giám sát đối với Chi bộ Văn phòng Ủy ban và Chi bộ Vụ Chính sách Dân tộc; Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017 của Đảng ủy; Kết quả tổng hợp ý kiến của các đồng chí Ủy viên BCH Đảng ủy tham gia vào dự thảo Báo cáo công tác xây dựng Đảng năm 2016, nhiệm vụ công tác năm 2017 và dự thảo Chương trình làm việc của Đảng ủy năm 2017.

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn chủ trì Hội nghị

Đối với dự thảo Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BTV, BCH năm 2016, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến về những ưu, khuyết điểm của BTV, BCH Đảng ủy cơ quan trong công tác lãnh đạo quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Đảng ủy Khối; công tác ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng. Các đại biểu cơ bản đồng thuận với nội dung của báo cáo và kiến nghị trong năm 2017.

Hội nghị cũng đã tiến hành xem xét, quyết định phân loại tổ chức đảng, đảng viên và công tác thi đua khen thưởng năm 2016.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nông Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy đề nghị bộ phận thường trực Đảng ủy tiếp thu toàn bộ ý kiến của các thành viên tham dự để bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện các báo cáo, văn bản để chuẩn bị cho Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016. Về nội dung dự thảo báo cáo kiểm điểm của BTV, BCH Đảng ủy năm 2016, Bí thư Đảng ủy yêu cầu Văn phòng bổ sung một số giải pháp vào báo cáo để hoàn thiện báo cáo.

Xuân Thường

Tin khác đã đăng