Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng lần thứ 20, nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Ủy ban Dân tộcChiều ngày 21/7, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc, Đảng ủy cơ quan đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ (mở rộng) lần thứ 20, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT […]

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Bí thư, Phó Bí thư, chi ủy viên các tổ chức Đảng trực thuộc; Ban Thường vụ Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh cơ quan UBDT.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT dự và phát biểu tại Hội nghị.

Báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2017 cho thấy: Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Đảng ủy cơ quan UBDT đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ và Đảng ủy cấp trên, lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy trực thuộc, cán bộ, đảng viên và các tổ chức đoàn thể trong cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy đã thực hiện nghiêm quy chế làm việc, từng bước đổi mới phương thức hoạt động; tích cực phối hợp với Ban Cán sự đảng để thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan và công tác xây dựng đảng theo chương trình làm việc năm 2017 đã đề ra.

Việc triển khai học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp ủy Đảng cấp trên được các tổ chức đảng trực thuộc triển khai nghiêm túc, kịp thời, đảm bảo chất lượng và hiệu quả, nhất là triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương lần thứ tư, Khóa XII của Đảng; ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức Đảng trực thuộc thực hiện nhiệm vụ công tác đảng theo chương trình công tác năm và sự chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên; công tác đảng vụ ở một số tổ chức Đảng trực thuộc có nhiều chuyển biến tích cực; cấp ủy các chi bộ đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo các Vụ, đơn vị trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao; công tác phát triển Đảng từng bước được quan tâm và nâng cao về số lượng và chất lượng. Cán bộ, đảng viên chấp hành tốt nội quy, quy định của cơ quan, luôn nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, giữ gìn đoàn kết nội bộ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tính đến thời điểm 15/7/2017, 100% các nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2017 theo Chương trình công tác năm đã được triển khai thực hiện, đáp ứng yêu cầu đề ra.

Báo cáo cũng nêu rõ, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác Đảng vẫn còn tồn tại một số hạn chế: Việc ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát và tự kiểm tra, giám sát năm 2017 ở một số tổ chức Đảng chưa đảm bảo về tiến độ; tổ chức sinh hoạt chuyên đề ở một số tổ chức đảng trực thuộc còn lúng túng; một số tổ chức Đảng thực hiện chế độ báo cáo còn chậm, ảnh hưởng tới việc thực hiện nhiệm vụ chung của Đảng bộ…

Trong 6 tháng cuối năm, Đảng ủy cơ quan UBDT sẽ tiếp tục cùng với Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Ủy ban tăng cường sự phối hợp, thống nhất để lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, động viên cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phát huy dân chủ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà Trung ương Đảng và Chính phủ giao. Trọng tâm là chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc, các Vụ, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong kế hoạch công tác đã được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban phê duyệt tại Quyết định số 62/QĐ-UBDT ngày 23/02/2017; tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các chương trình, đề án chính sách dân tộc và miền núi để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tăng cường công tác lãnh đạo thực hiện công tác chính trị tư tưởng; tổ chức, cán bộ và xây dựng tổ chức Đảng; kiểm tra, giám sát và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể.

Dự và phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Ban Cán Sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT ghi nhận những kết quả đã đạt được của Đảng ủy Ủy ban trong 6 tháng đầu năm. Bộ trưởng, Chủ nhiệm cũng thông tin đến Hội nghị về tình hình thay đổi trong tổ chức Đảng và chính quyền từ trung ương đến địa phương thời gian tới; gợi ý một số khó khăn còn tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ của UBDT để tìm ra nguyên nhân, giải pháp khắc phục 6 tháng cuối năm. Bộ trưởng, Chủ nhiệm lưu ý, Đảng ủy cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo các cấp, chi ủy, tổ chức Đảng phù hợp với từng đơn vị, tập trung xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao.

Hội nghị đã tập trung thảo luận, đánh giá về kết quả công tác 6 tháng đầu năm, chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới; đồng thời thảo luận, thống nhất về các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017.

Đồng chí Nông Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT chủ trì Hội nghị.

Thay mặt Đảng ủy cơ quan, đồng chí Nông Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT tiếp thu ý kiến phát biểu của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến và các ý kiến của các đại biểu tại Hội nghị. Để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác theo chương trình công tác năm đã đề ra, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn đề nghị các tổ chức Đảng trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ: Tiếp tục đẩy mạnh công tác chính trị, tư tưởng, kịp thời nắm bắt, định hướng dư luận, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; cấp ủy các Chi, Đảng bộ trực thuộc phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo các Vụ, đơn vị chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện nhiệm vụ chính trị theo chỉ tiêu, kế hoạch công tác năm đã được Bộ trưởng, Chủ nhiệm phê duyệt; các tổ chức Đảng trực thuộc triển khai xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2019 hoàn thành trong tháng 9/2017; các tổ chức Đảng chưa hoàn thành việc xây dựng chương trình hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và kế hoạch cá nhân làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và tăng cường công tác quản lý đảng viên; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện hỗ trợ các tổ chức đoàn thể trong cơ quan hoạt động.

* Cũng tại Hội nghị đã diễn ra Lễ trao tặng Bằng khen đảng viên đạt tiêu chuẩn “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2012 – 2016” của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương cho đồng chí Nông Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT và đồng chí Nguyễn Quang Hải, Bí thư Chi bộ Tạp Chí Dân tộc. Tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho 04 đồng chí: Đinh Quế Hải – Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT; Đỗ Văn Nhuận – Bí thư Chi bộ Vụ Kế hoạch Tài chính; Nguyễn Văn Phong – Bí thư Chi bộ Báo Dân tộc và Phát triển; Trần Văn Vinh – đảng viên Chi bộ Văn phòng điều phối Chương trình 135.

Thay mặt Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến trao tặng Bằng khen cho Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn (bên phải) và Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Tạp chí Dân tộc Nguyễn Quang Hải.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm tặng hoa chúc mừng Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Định Quế Hải (thứ 4 từ trái sang) và các đồng chí được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Kim Thu

Tin khác đã đăng