Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng cơ quan Ủy ban Dân tộc lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020-2025Sáng ngày 12/10/2021, tại Trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Đảng ủy cơ quan đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm đánh giá công tác xây dựng Đảng quý III, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2021 và thông qua Kết luận về […]

Đồng chí Nông Quốc Tuấn, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT chủ trì Hội nghị.

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong quý III năm 2021, Đảng ủy đã chủ động phối hợp với Ban cán sự đảng bám sát các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Đảng ủy cấp trên tập trung chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc và các vụ, đơn vị triển khai thực hiện hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch công tác đề ra. Đảng ủy đã tổ chức triển khai phổ biến, quán triệt kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Đảng ủy cấp trên đến toàn thể đảng viên, đặc biệt là việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đảng ủy đã ban hành các chương trình, nghị quyết và các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác xây dựng của Đảng bộ; tiến hành sơ kết việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, xây dựng các báo cáo chuyên đề, báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất theo yêu cầu. Kịp thời tổ chức kiện toàn các tổ chức đảng và cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc khi có biến động về tổ chức bộ máy; thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Ban cán sự đảng và đảng ủy trong việc thực hiện công tác cán bộ.

Các cấp tổ chức Đảng trực thuộc có nhiều cố gắng, mặc dù dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp nhưng đã lãnh đạo chi bộ thực hiện các nội dung theo chương trình công tác đề ra; tăng cường chỉ đạo đảng viên khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần đoàn kết, phối hợp công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhìn chung, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ổn định, yên tâm công tác, chấp hành tốt sự phân công của tổ chức; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Về nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2021, Đảng ủy sẽ tập trung lãnh đạo các tổ chức đảng triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch công tác đã được Lãnh đạo Ủy ban phê duyệt. Trọng tâm là thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự đảng tập trung chỉ đạo các vụ, đơn vị tiếp tục tham mưu xây dựng và hoàn thiện các đề án, chính sách dân tộc trong chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2021; Tăng cường công tác theo dõi, nắm bắt tình hình trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi…

Tại Hội nghị, các đại biểu thống nhất cao với các nội dung dự thảo báo cáo. Một số ý kiến đã thảo luận về công tác phát triển đảng; một số tác động đến công tác do tình hình giãn cách của dịch bệnh Covid-19; chuẩn bị triển khai kiện toàn lại các tổ chức đảng trực thuộc sau khi sắp xếp, kiện toàn lại cấp phòng tại các vụ, đơn vị; chuẩn bị công tác thăm hỏi, nắm bắt tình hình người dân vùng dân tộc thiểu số…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nông Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy nhận định: Quý III năm 2021 mặc dù có nhiều biến động trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện do tác động khách quan của tình hình dịch bệnh Covid-19, nhưng Đảng bộ cơ quan UBDT đã nỗ lực, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nông Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy đề nghị, thời gian tới các tổ chức đảng trực thuộc cần bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Nghị quyết để hoàn thành các nhiệm vụ công tác theo kế hoạch, đảm bảo tiến độ, nguyên tắc dân chủ, thống nhất trong hành động và phát huy trách nhiệm của người đứng đầu, từng cán bộ, đảng viên. Trong đó, cần chú ý một số nội dung như: công tác xây dựng chuyên đề; viết tin, bài đăng lên Trang tin điện tử của Đảng bộ cơ quan UBDT; tiến độ nộp các báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy chế và tổ chức rà soát, kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng theo hướng dẫn…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tiến hành cho ý kiến và thông qua dự thảo Kết luận về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy.

Tin khác đã đăng