Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015-2020Ngày 13/4, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan UBDT tổ chức Hội nghị lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015-2020 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2017 và lấy ý kiến xây dựng […]


Toàn cảnh Hội nghị

 Trong Quý I, Đảng ủy cơ quan đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Ủy ban lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy trực thuộc triển khai thực hiện  đảm bảo đúng kế hoạch, tiến độ các chương trình  kế hoạch công tác năm 2017. Việc tổng kết đánh giá kết quả công tác và đánh giá phân loại tổ chức đảng và đảng viên được các tổ chức Đảng, thủ trưởng các Vụ, đơn vị và các tổ chức đoàn thể thực hiện đúng quy định, chất lượng.Tính đến hết tháng 3/2017, hầu hết các chỉ tiêu nhiệm vụ Quý I theo chương trình làm việc năm 2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ đề ra đã được triển khai thực hiện.

Trong Quý II/2017, Ban Chấp hành Đảng bộ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra từ đầu năm 2017. Trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: Các Vụ, đơn vị triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị theo chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch công tác đã được Bộ trưởng, Chủ nhiệm phê duyệt;  thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ban hành kế hoạch tổ chức đại hội Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2020; tổ chức một số Hội nghị chuyên đề; tham gia cùng Ban Cán sự đảng thực hiện bổ sung quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ 2016-2021; thực hiện công tác quy hoạch cấp ủy cơ quan UBDT nhiệm kỳ 2020-2025 trình Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương phê duyệt; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ mới…

Cũng tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ đã cho ý kiến hoàn thiện Nghị quyết chuyên đề về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với các tổ chức đoàn thể trong cơ quan UBDT”. Ý kiến thảo luận của các đại biểu đều thống nhất: Đây là Nghị quyết quan trọng, nội dung Nghị quyết phải có căn cứ, có mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể; Nghị quyết phải đặc biệt chú trọng việc chấn chỉnh lề lối làm việc, văn hóa ứng xử nơi công sở; nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ.

Kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn đánh giá cao những kết quả Đảng bộ đạt được trong Quý I. Đối với nhiệm vụ trọng tâm Quý II, Bí thư Đảng ủy đề nghị, các Chi bộ trực thuộc tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Đặc biệt, chỉ đạo 3 tổ chức đoàn thể: Đoàn Thanh niên, Hội Cựu Chiến binh và Công đoàn tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ mới, đảm bảo đúng, trúng, chất lượng, hiệu quả, đoàn kết; tập trung cùng Ban Cán sự giới thiệu, lựa chọn, quy hoạch cán bộ cấp chiến lược và quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới; tiếp tục lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng…

Về Nghị quyết chuyên đề “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các tổ chức đoàn thể”, Bí thư Đảng ủy Nông Quốc Tuấn thống nhất giữ tên  như dự thảo, sẽ xin ý kiến các tổ chức đoàn thể để đóng góp, bổ sung. Bí thư Đảng ủy đề nghị, cần đổi mới nội dung, phương pháp thực hiện và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; chú trọng xây dựng các mô hình, các phong trào thi đua để  thực hiện tốt nhiệm vụ.

Xuân Thường

Tin khác đã đăng