Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 14Ngày 01/3, tại Ủy ban Dân tộc (UBDT), Đảng ủy cơ quan UBDT đã tiến hành Hội nghị lần thứ 14, nhiệm kỳ 2015 – 2020, nhằm đánh giá kết quả công tác tháng 1, 2 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 3/2017. Đồng chí Nông Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Thứ […]


Toàn cảnh Hội nghị

Hai  tháng  đầu năm, Đảng ủy đã phối hợp với Ban Cán sự Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2017; xây dựng các đề án, rà soát các chính sách đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi; chỉ đạo công tác quy hoạch cán bộ, lãnh đạo quản lý giai đoạn 2016-2021; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, công tác thanh tra kiểm tra; tổ chức 2 lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; quán triệt việc thực hiện những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến toàn thể đảng viên trong Đảng bộ. Đảng ủy cũng đã thực hiện tốt công tác tư tưởng, bồi dưỡng lý luận chính trị, tiếp tục triển khai Nghị quyết 02-NQ/ĐUK; cử 20 đảng viên mới tham dự lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới. Đảng ủy cũng đã làm tốt công tác tổ chức, cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng…

Đồng chí Nông Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Về công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể, Đảng ủy tiếp tục lãnh, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện các nghị quyết của Đảng ủy cấp trên; tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật cũng như hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tổng kết hoạt động năm 2016, đề ra phương hướng năm 2017; chỉ đạo Công đoàn cơ quan tổ chức thành công các hoạt động văn nghệ, thể thao mừng đảng, mừng xuân Đinh Dậu 2017; ban hành các văn bản chỉ đạo Đoàn Thanh niên triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn thanh niên nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Trong tháng 3/2017, Đảng ủy tập trung chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc, các Vụ, đơn vị triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị theo chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch công tác đã được Bộ trưởng, Chủ nhiệm phê duyệt; ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; trình Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc ủy quyền kết nạp và khai trừ đảng viên cho Đảng ủy cơ quan UBDT; thực hiện công tác quy hoạch cấp ủy Đảng bộ cơ quan UBDT nhiệm kỳ 2020-2025…

Kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Nông Quốc nhấn mạnh: Bên cạnh những kết quả đạt được,trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, một số đầu việc còn chưa được triển khai .Trong thời gian tới, Đảng ủy cần tăng cường  chỉ đạo việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII cũng như các văn bản, nghị quyết khác, đặc biệt cần phải thực hiện một cách hiệu quả  việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đồng thời chỉ đạo kịp thời hoạt động của các tổ chức đoàn thể

100% các đồng chí tham dự Hội nghị đã biểu quyết  thông qua dự thảo tờ trình  về việc đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương ủy quyền quyết định kết nạp và thi hành kỷ luật, khai trừ Đảng viên cho Đảng ủy cơ quan UBDT

Xuân Thường

Tin khác đã đăng