Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc mở rộng lần thứ 37, nhiệm kỳ 2015-2020Ngày 4/7, tại Hà Nội, Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng lần thứ 37, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Nông Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT chủ trì Hội nghị. Tham dự có các […]

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Thu Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy cơ quan UBDT trình bày Dự thảo báo cáo công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Dự thảo báo cáo nêu rõ: Trong 6 tháng đầu năm 2019, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm 2019 đề ra. Đã chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức đảng kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên. Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018; tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Đảng ủy cấp trên (trọng tâm là quán triệt Nghị quyết Trung ương lần thứ 8, thứ 9, thứ 10 Khóa XII); chỉ đạo các tổ chức đảng xây dựng kế hoạch chuyên đề năm 2019. Nhờ đó, tư tưởng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ổn định, yên tâm công tác, phục tùng mọi sự phân công của tổ chức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đến nay, toàn đảng bộ chưa phát hiện đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong 6 tháng đầu năm 2019 vẫn còn một số tổ chức đảng trực thuộc chậm ban hành chương trình, nghị quyết lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và các kế hoạch chuyên đề của năm, chưa thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo. Việc ban hành kế hoạch và thực hiện tự kiểm tra, giám sát đối với đảng viên ở một số tổ chức đảng còn chậm, công tác phát triển đảng ở một số tổ chức đảng chưa được quan tâm đúng mức, chất lượng giáo dục, bồi dưỡng quần chúng ưu tú và thực hiện các quy trình phát triển đảng chưa cao…

Toàn cảnh Hội nghị

Phát huy kết quả đạt được, Đảng ủy cơ quan đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019: Bám sát nhiệm vụ trọng tâm của UBDT để lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc, các vụ, đơn vị triển khai thực hiện đạt kết quả, đảm bảo tiến độ. Tiếp tục tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, chú trọng công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng tổ chức Đảng, công tác kiểm tra, giám sát. Tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương và một số Hội nghị chuyên đề. Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh các hoạt động, phong trào thi đua.

Các đại biểu tham dự Hội nghị bày tỏ nhất trí với Dự thảo báo cáo công tác Xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 đồng thời đưa ra một số ý kiến đóng góp, thảo luận. Cụ thể, cần tiếp tục làm tốt công tác chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, ý thức xây dựng. Chuẩn bị tốt các điều kiện, xây dựng quy chế làm việc ở trụ sở mới của UBDT, tập trung xây dựng kế hoạch công tác năm 2020.

Tại Hội nghị, bà Nguyễn Thu Minh đã Công bố Quyết định số 1825-QĐ/ĐUK ngày 11/6/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về ủy quyền Quyết định kết nạp và khai trừ đảng viên đối với Đảng bộ cơ quan UBDT. Tại Quyết định số 1688-QĐ/ĐUK về việc khen thưởng đảng viên năm 2018 thuộc Đảng bộ cơ quan UBDT, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Quyết định tặng Bằng khen cho 2 đảng viên đạt tiêu chuẩn đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền cho đồng chí Phan Văn Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT, đảng viên chi bộ Trung tâm Thông tin và đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Tổng Biên tập, đảng viên thuộc chi bộ Báo Dân tộc và Phát triển.

Kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Nông Quốc Tuấn đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Đảng ủy cơ quan trong 6 tháng đầu năm đồng thời đề nghị các chi bộ phát huy kết quả đạt được, tiếp tục làm tốt công tác chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên. Các tổ chức đảng cần rà soát nhiệm vụ, tập trung thực hiện tốt các đề án, chương trình, chính sách dân tộc. Tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy, lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng giai đoạn 2016-2021 theo quy định.

Bí thư Đảng ủy mong muốn từng đảng viên, từng tổ chức Đảng trực thuộc tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Cán sự Đảng UBDT, tạo sự thống nhất trong ý chí, hành động, thể hiện trách nhiệm với tổ chức đảng, với cơ quan, đơn vị. Đặc biệt lưu ý kỷ luật phát ngôn trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, phát huy tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Xuân Thường

Tin khác đã đăng