Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc lần thứ 48, nhiệm kỳ 2015-2020Ngày 11/6/2020, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Đảng bộ cơ quan UBDT tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 48, khóa VII, nhiệm kỳ 2015-2020 triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan UBDT lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nông […]

Toàn cảnh Hội nghị

Báo cáo tiến độ xây dựng các văn bản phục vụ Đại hội của Ban Thường vụ Đảng ủy cho thấy, đến thời điểm hiện tại đã cơ bản hoàn thành xây dựng các văn bản, đảm bảo tiến độ. Một số nhiệm vụ như: Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào văn kiện Đại hội cấp trên; kịch bản Đại hội; các bài phát biểu khai mạc, bế mạc…đang tiếp tục được xây dựng và hoàn thiện.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến bổ sung đối với một số văn bản trình BCH Đảng bộ UBDT thông qua trước khi trình Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương như: Dự thảo Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; Đề án bầu đại đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bội Khối; quy chế Đại hội. Việc dự kiến các bộ phận điều hành, giúp việc cho Đại hội cũng được đưa ra thảo luận, thống nhất phân công cụ thể.

Các đại biểu tham dự Hội nghị cũng thảo luận và thống nhất khung chương trình hành động cho cả nhiệm kỳ mới, trong đó đưa ra các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, các nhiệm vụ liên quan đến lãnh đạo thực hiện, công tác phối hợp, công tác xây dựng Đảng…

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Nông Quốc Tuấn đánh giá cao sự cố gắng Ban Thường vụ Đảng, các Tiểu ban trong triển khai các công tác chuẩn bị cho Đại hội.

Đối với Chương trình hành động, Bí thư Đảng ủy yêu cầu Văn phòng Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy xây dựng chương trình hành động khung ngắn gọn, súc tích, có tính hiệu triệu, hiệu quả. Chương trình hành động sẽ đề xuất các điều khoản, tiêu chí thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của Đảng bộ UBDT, nhằm quán triệt, thể chế Nghị quyết Đảng bộ UBDT nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các Vụ, đơn vị; công tác xây dựng Đảng (kiểm tra giám sát, nâng cao chất lượng tổ chức, tư tưởng đảng viên…); 100% chi bộ đảng thực hiện các chuyên đề, học tập, triển khai nghị quyết; công tác dân vận; triển khai thực hiện cải cách hành chính; xây dựng, phát triển các phong trào, hoạt động của công đoàn, đoàn thanh niên; đảm bảo sự lãnh đạo của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy và các chi bộ đảng.

Hội nghị cũng thảo luận về Đề án nhân sự đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025, sau thảo luận đã tiến hành biểu quyết, thống nhất thông qua.

Xuân Thường

Tin khác đã đăng