Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc lần thứ 40, nhiệm kỳ 2015-2020Sáng 12/11, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), đồng chí Nông Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc lần thứ 40, khóa VII, nhiệm kỳ 2015-2020 để hoàn thiện dự thảo Kế hoạch […]

Toàn cảnh Hội nghị

Theo dự thảo Kế hoạch đại hội các tổ chức Đảng trực thuộc tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan UBDT lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 do Ban Thường vụ Đảng ủy xây dựng cho thấy, Đại hội các tổ chức đảng trực thuộc và Đảng bộ cơ quan UBDT tập trung thực hiện 4 nội dung sau: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội các tổ chức đảng trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2023; thảo luận, đóng góp cho dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, dự thảo văn kiện đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ cơ quan UBDT; bầu BCH Đảng bộ, chi ủy, chi bộ nhiệm kỳ mới; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ cấp trên.

Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ UBDT dự kiến tổ chức hoàn thành trước 30/3/2020; Đảng bộ bộ phận Văn phòng Ủy ban và Học viện Dân tộc tổ chức đại hội trước 30/4/2020.

Đối với Đại hội Đảng bộ cơ quan UBDT lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành hoàn thành trước 30/6/2020. Tại Đại hội sẽ thảo luận và thông qua Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan, nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025; tham gia ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; bầu BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025…

Tại phiên họp, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ đã tham gia đóng góp ý kiến đối với tiến độ cụ thể triển khai các nhiệm vụ trong Kế hoạch tổ chức Đại hội; về nhân sự tham gia các tiểu ban phục vụ Đại hội; các vấn đề kỹ thuật trong dự thảo Kế hoạch. Một số ý kiến đề nghị, cần lưu ý về thời gian tổ chức đại hội các tổ chức Đảng trực thuộc cho phù hợp, tránh trùng hợp với các hoạt động lớn của UBDT cũng như các dịp Lễ lớn của đất nước.

Qua các ý kiến đóng góp cho dự thảo Kế hoạch, đồng chí Nông Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy tiếp thu các ý kiến góp ý, bổ sung hoàn thiện dự thảo. Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh, sau khi thống nhất được Kế hoạch, sẽ có hướng dẫn cụ thể về chỉ đạo tổ chức đại hội các Chi bộ đảng; Ban Thường vụ Đảng ủy cần căn cứ các nguyên tắc, điều lệ của Đảng để làm tốt công tác tổ chức đại hội Đảng.

Hội nghị cũng đã tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch BCH Đảng bộ, BTV Đảng ủy cơ quan UBDT nhiệm kỳ 2020-2025; tổ chức công tác phát triển Đảng.

Xuân Thường

Tin khác đã đăng