Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc lần thứ 4, nhiệm kỳ 2020-2025Ngày 08/10/2020, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Đảng ủy cơ quan UBDT đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 4, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nông Quốc Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT chủ trì Hội nghị. Tham dự có các […]

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, bà Nguyễn Thu Minh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy cơ quan UBDT trình bày Dự thảo báo cáo công tác xây dựng Đảng quý III, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2020. Theo đó, trong quý III, Đảng ủy đã chủ động phối hợp với Ban Cán sự Đảng UBDT bám sát các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Đảng ủy cấp trên tập trung chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc và các vụ, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện cơ bản các nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch công tác đã đề ra. Cụ thể: Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, các vụ, đơn vị triển khai thực hiện Nghị quyết 120/2020/QH14 của Quốc hội Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tễ-xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2021-2030; tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ một số địa phương và của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; chỉ đạo các vụ, đơn vị rà soát các nội dung, chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020 và tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2020; thành lập các đoàn công tác do các đồng chí Lãnh đạo UBDT chủ trì, làm việc tại các địa phương để nắm bắt tình hình KT-XH, việc thực hiện chính sách dân tộc và triển khai Chương trình MTQG.

Đồng chí Nông Quốc Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDTchủ trì Hội nghị

Trong quý III, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy đảm bảo đúng nguyên tắc, quy định của Đảng; cấp ủy và các tổ chức Đảng trực thuộc chấp hành tốt Nghị quyết của Đảng ủy, lãnh đạo đảng viên trong chi bộ chấp hành nghiêm Điều lệ và các quy định, hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đảng; nắm chắc tình hình tư tưởng của đảng viên, làm tốt công tác định hướng tư tưởng đối với đảng viên. Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành 100% nhiệm vụ trọng tâm quý III đảm bảo đúng tiến độ, đạt kết quả.

Phát huy kết quả đạt được, trong quý IV, Đảng ủy đề ra các nhiệm vụ trọng tâm: Chỉ đạo hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình MTQG; Hoàn thiện Hồ sơ báo cáo Lãnh đạo UBDT trình Thủ tướng Chính phủ quyết định “Tiêu chí phân định vùng DTTS theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025”, “Tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù”. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020. Chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc, các vụ, đơn vị tham mưu cho Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Hội nghị Thi đua yêu nước năm 2020 của UBDT. Chuẩn bị các nội dung và điều kiện để Đoàn đại biểu Đảng bộ cơ quan UBDT tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII. Hướng dẫn, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện tốt việc kiểm điểm, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên, công tác thi đua, khen thưởng năm 2020. Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, đề ra nhiệm vụ trọng tâm năm 2021…

Tại Hội nghị, các đại biểu nhất trí cao với Dự thảo báo cáo công tác Xây dựng Đảng quý III của Đảng ủy cơ quan UBDT, đồng thời có nhiều ý kiến đóng góp. Cụ thể: Việc lựa chọn, bổ sung đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020. Chú trọng hoàn thiện sớm Báo cáo khả thi thực hiện Chương trình MTQG; công tác phối hợp trong việc xây dựng “Tiêu chí phân định vùng DTTS theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025”, “Tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù”. Tăng cường nắm Thông tin nội bộ do Ban Tuyên giáo Trung ương phát hành. Tăng cường công tác nắm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Nông Quốc Tuấn yêu cầu Văn phòng Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy tiếp thu toàn bộ ý kiến đóng góp của các đại biểu. Đồng chí Bí thư Đảng ủy yêu cầu các tổ chức đảng trực thuộc rà soát các nội dung, triển khai sớm các đầu việc chưa hoàn thiện, nâng cao chất lượng báo cáo tháng, quý; tăng cường công tác nghiên cứu, nắm chắc các văn bản về lĩnh vực công tác dân tộc, tình hình vùng DTTS. Chi bộ Đảng các vụ, đơn vị, Đảng ủy phối hợp với các cơ quan làm tốt công tác thông tin tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII (dự kiến tổ chức cuối tháng 10/2020). Bí thư Đảng ủy Nông Quốc Tuấn yêu cầu bí thư các tổ chức Đảng quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm các kết luận, nghị quyết của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, làm căn cứ xếp hạng thi đua, đánh giá.

Tại Hội nghị, các ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ đã xem xét các điều kiện, bỏ phiếu thông qua công tác phát triển đảng tại một số vụ, đơn vị.

Xuân Thường

Tin khác đã đăng