Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc lần thứ 35, khóa VII, nhiệm kỳ 2015-2020 (mở rộng)Ngày 03/4/2019, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Đảng ủy cơ quan UBDT tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan lần thứ 35, khóa VII, nhiệm kỳ 2015-2020 (mở rộng). Đồng chí Nông Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT chủ trì hội nghị. […]

Đồng chí Nông Quốc Tuấn – Bí thư Đảng ủy phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Thu Minh, Phó Bí thư Đảng ủy trình bày Báo cáo kiểm điểm công tác xây dựng Đảng quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2019.

Dự thảo báo cáo chỉ rõ: Trong quý I/2019, Đảng ủy cơ quan đã chủ động phối hợp với Ban Cán sự Đảng chỉ đạo sâu sát các tổ chức đảng trực thuộc và các vụ, đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao theo chương trình công tác năm 2019. Cụ thể: Đã chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức đảng kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên; tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018; ban hành các kế hoạch công tác tuyên giáo, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019.

Các tổ chức đảng đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo các vụ, đơn vị trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Tư tưởng cán bộ, đảng viên ổn định, yên tâm công tác; nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát huy kết quả đạt được, trong quý II/2019, Đảng ủy cơ quan đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng các đề án, chính sách dân tộc và miền núi; báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019; phối hợp với Ban Cán sự Đảng chỉ đạo việc rà soát, bổ sung quy hoạch lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng nhiệm kỳ 2016-2021; tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019 của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; tổ chức các hội nghị chuyên đề…

Quang cảnh hội nghị

Các đại biểu tham dự hội nghị cơ bản nhất trí với dự thảo báo cáo công tác xây dựng đảng quý I/2019, đồng thời, đại diện các chi bộ đã thảo luận về công tác phát triển đảng và các tồn tại, hạn chế trong việc gửi báo cáo công tác, xây dựng chương trình công tác năm, báo cáo kế hoạch chuyên đề…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nông Quốc Tuấn – Bí thư Đảng ủy yêu cầu các tổ chức đảng trực thuộc cần sớm hoàn thiện các báo cáo gửi Đảng ủy, chú trọng công tác tư tưởng cán bộ, đảng viên trong việc xây dựng, triển khai kế hoạch công tác. Bí thư Đảng ủy các tổ chức đảng trực thuộc quán triệt sâu sắc trong việc rà soát, đánh giá chất lượng cán bộ và đảng viên; rà soát nhiệm vụ trọng tâm quý II/2019 để tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt.

Tin khác đã đăng