Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc lần thứ 30, khóa VII, nhiệm kỳ 2015-2020 (mở rộng)Sáng 05/12, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Đảng bộ cơ quan UBDT tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 30, khóa VII, nhiệm kỳ 2015-2020 (mở rộng). Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn chủ trì Hội nghị. Tham […]

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn chủ trì Hội nghị

Dự thảo Báo cáo công tác xây dựng Đảng tháng 11, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2018 cho thấy: Đảng ủy cơ quan đã chủ động phối hợp với Ban Cán sự Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc và các vụ, đơn vị triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về công tác dân tộc và miền núi; đẩy nhanh tiến độ tham mưu xây dựng các chương trình, đề án chính sách về lĩnh vực công tác dân tộc. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy thực hiện tốt quy định về chế độ sinh hoạt, triển khai kịp thời các nội dung chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, thường xuyên theo dõi, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện tốt nhiệm vụ công tác xây dựng đảng, giải quyết kịp thời các nhiệm vụ phát sinh trong Đảng bộ. Các tổ chức Đảng trực thuộc phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo các vụ, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao…

Sau khi Đoàn kiểm tra 716 của Bộ Chính trị công bố kết quả kiểm tra việc lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đối với Ban Cán sự Đảng; kết quả rà soát công tác cán bộ cùng với vai trò lãnh đạo của Đảng ủy, cấp ủy các tổ chức Đảng trực thuộc đã tác động tốt đến tư tưởng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan; cán bộ, đảng viên chấp hành tốt sự phân công của tổ chức, tích cực thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tháng 12/2018, Đảng ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc, các vụ, đơn vị triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ, trong đó tập trung hoàn thiện các Đề án, chính sách theo kế hoạch năm 2018. Chỉ đạo Công đoàn và các đơn vị liên quan tổ chức thành công Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2018 đảm bảo đúng tiến độ, đạt kết quả. Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018. Tổ chức Hội nghị và chỉ đạo nghiên cứu, học tập, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 8, khóa XII…

Các đại biểu tham dự Hội nghị thống nhất cao với dự thảo Báo cáo, đồng thuận với những nhiệm vụ đặt ra trong tháng 12 và thể hiện sự quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018.

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Nông Quốc Tuấn đánh giá cao những kết quả Đảng bộ đạt được. Nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 12, Bí thư Đảng ủy đề nghị, các Chi bộ Đảng, tổ chức đoàn thể, các vụ, đơn vị phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ theo đúng tiến độ, đảm bảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018. Bí thư Đảng ủy lưu ý, các đơn vị cần làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, thi đua khen thưởng, gửi kết quả lên cấp trên theo đúng thời gian quy định.

Tại Hội nghị, Đảng ủy cơ quan UBDT đã hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2018 đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể cá nhân, cán bộ lãnh đạo quản lý và công tác khen thưởng trong Đảng bộ cơ quan UBDT.

Căn cứ Hướng dẫn số 09-HD/ĐUK ngày 21/11/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc “kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2018 đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”; Công văn của Ban Tổ chức Trung ương về việc khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên, Đảng ủy cơ quan UBDT đã xây dựng hướng dẫn chi tiết nhằm kiểm điểm, đánh giá, xếp loại nghiêm túc, chất lượng. Các đại biểu tại Hội nghị đã thảo luận, đề xuất, thống nhất các nội dung kiểm điểm, đánh giá và khẳng định kết quả kiểm điểm, đánh giá là căn cứ để thực hiện các nội dung về công tác cán bộ, góp phần xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

Tin khác đã đăng