Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020 – 2025Chiều 09/9/2020, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan UBDT tổ chức Hội nghị BCH lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Nông Quốc Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT chủ trì Hội nghị. Đồng chí Nông Quốc […]

Đồng chí Nông Quốc Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Trong tháng 8, Đảng ủy đã phối hợp với Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo UBDT tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các vụ, đơn vị xây dựng các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2030 và Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình MTQG; Đề án “Tiêu chí phân định vùng DTTS và miền núi theo trình độ phát triển gia đoạn 2021-2025”; Đề án “Tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù”…

Đảng ủy cũng đã tổ chức kiểm tra, đôn đốc, tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình vùng DTTS và miền núi, kịp thời cung cấp thông tin, báo cáo về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, những vấn đề nổi cộm về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tình hình thiên tai dịch bệnh, môi trường, phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ; chỉ đạo các vụ, đơn vị rà soát các nội dung, chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Đại hội đại biểu các DTTS toàn quốc lần thứ II năm 2020; kịp thời phân công nhiệm vụ đối với Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan UBDT nhiệm kỳ 2020-2025…

Toàn cảnh Hội nghị

Bước sang tháng 9, Đảng ủy cơ quan UBDT định hướng tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc các vụ, đơn vị tổ chức thực hiện nhiệm vụ đã được lãnh đạo UBDT phê duyệt; Ban hành Chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa của Đảng ủy, chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy ban hành quy chế làm việc và Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất về những nhiệm vụ đã triển khai thực hiện trong tháng 8 cũng như những nhiệm vụ trọng tâm sẽ triển khai trong tháng 9. Các ý kiến cũng đã đề cập đến dự thảo Chương trình kiểm tra giám sát của Đảng ủy Cơ quan UBDT, dự thảo Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan UBDT khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025; công tác phát triển đảng…

Phát biểu Kết luận Hội nghị, đồng chí Nông Quốc Tuấn- Bí thư Đảng ủy yêu cầu: Trong thời gian tới, Đảng ủy cần quán triệt sâu sắc các tổ chức Đảng trực thuộc thực hiện tốt nhiệm vụ theo kế hoạch công tác được giao; các vụ, đơn vị tiếp tục xây dựng Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình MTQG; tiếp tục triển khai tốt công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS Việt Nam. Bí thư Đảng ủy Nông Quốc Tuấn giao Vụ Tuyên truyền, Báo Dân tộc và Phát triển và Trung tâm Thông tin phối hợp xây dựng kế hoạch nâng cấp Cổng Thông tin điện tử của Đảng bộ cơ quan UBDT, tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền về các hoạt động của Đảng bộ UBDT trong thời gian tới.

Xuân Thường

Tin khác đã đăng