Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc lần thứ 28, khóa VII, nhiệm kỳ 2015-2020Chiều 06/9, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Đảng bộ cơ quan UBDT tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 28, khóa VII, nhiệm kỳ 2015-2020 để đánh giá kết quả công tác xây dựng đảng tháng 8, định hướng nhiệm vụ công tác tháng 9/2018. Đồng chí Nông Quốc Tuấn, […]

Toàn cảnh Hội nghị

Báo cáo kết quả công tác xây dựng đảng tháng 8, phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 9 cho thấy, trong tháng 8/2018, Đảng ủy UBDT đã chủ động phối hợp với Ban Cán sự Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc và các vụ, đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị theo chức năng nhiệm vụ và kế hoạch được giao, trong đó tập trung rà soát các chương trình, đề án chính sách dân tộc và miền núi năm 2018.

Kết quả, đã trình Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 1062/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III năm 2019 và Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020; Quyết định 1010/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 về đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn, thay thế Quyết định 1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2014; ban hành kế hoạch tổng kết chính sách dân tộc giai đoạn 2016-2020, định hướng chính sách dân tộc giai đoạn 2021-2025.

Bên cạnh đó Đảng ủy cũng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của Trung ương; công tác tuyên truyền, phố biến giáo dục pháp luật tại các địa phương vùng đồng bào DTTS và miền núi…

Trong kết quả xây dựng Đảng cho thấy, tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ổn định, yên tâm công tác, tích cực hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Các tổ chức đảng trực thuộc triển khai nghiêm túc chương trình công tác năm 2018; các tổ chức đoàn thể duy trì tốt các hoạt động theo hướng dẫn của cấp trên; đoàn viên, hội viên tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua.

Bước sang tháng 9/2018, Đảng ủy cơ quan UBDT định hướng: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc và các vụ, đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên; chuẩn bị các nội dung làm việc với Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị về kết quả kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề về “Chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay”; tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy năm 2018 với các tổ chức đảng trực thuộc; chuẩn bị các nội dung tổ chức sơ kết công tác xây dựng Đảng quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV/2018.

Tại Hội nghị, bên cạnh việc nhất trí và đánh giá cao những kết quả đạt được trong tháng 8, các đồng chí trong BCH Đảng bộ đã thảo luận, đánh giá những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp tháo gỡ. Các đại biểu cũng đề xuất, trong báo cáo kết quả công tác tháng 8 nên bổ sung thêm một số thông tin như: Bộ trưởng, Chủ nhiệm tham gia trả lời chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; việc tập trung xây dựng các chính sách dân tộc; các đồng chí lãnh đạo Ủy ban tháp tùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi công tác các tỉnh miền núi. Một số đại biểu cũng đề xuất các Chi bộ cần sớm tiến hành công tác kiểm tra và tự kiểm tra.

Kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Nông Quốc Tuấn nhấn mạnh: Kết quả công tác tháng 8 cho thấy các nhiệm vụ đã được triển khai có hiệu quả, kịp thời giải quyết các công việc phát sinh; công tác xây dựng đảng được thực hiện có nền nếp. Bí thư Đảng ủy yêu cầu Văn phòng Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy tiếp thu, tổng hợp các ý kiến đóng góp tại hội nghị.

Đối với phương hướng nhiệm vụ tháng 9/2018, bên cạnh các nhiệm vụ đã đề ra, Bí thư Đảng ủy Nông Quốc Tuấn yêu cầu Ban Chấp hành tập trung trọng tâm vào việc chỉ đạo các Chi bộ, các vụ, đơn vị triển khai ngay Kế hoạch 26 về thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII, quán triệt rõ việc cụ thể hóa các nhiệm vụ, các giải pháp, kế hoạch của chi bộ, yêu cầu người đứng đầu cấp ủy và thành viên cấp ủy phải có kế hoạch riêng để triển khai tổ chức thực hiện; tập trung làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên; làm tốt công tác phát triển đảng viên; các đơn vị thông tin tuyên truyền phải có kế hoạch cụ thể để làm tốt công tác tuyên truyền, xây dựng các chuyên đề theo chủ đề.

Công tác kiểm tra, tự kiểm tra của Đảng ủy, của Ủy ban kiểm tra của các Chi bộ đảng còn chưa thực sự quyết liệt, hiệu quả. Bí thư Đảng ủy Nông Quốc Tuấn yêu cầu Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cần thực hiện ngay việc tham mưu về công tác kiểm tra giám sát cũng như hướng dẫn các Chi bộ đảng kiểm tra và tự kiểm tra.

Xuân Thường

Tin khác đã đăng