Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật Ủy ban Dân tộc làm việc với Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ươngChiều ngày 26/12, tại trụ sở UBDT, Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) của Ủy ban Dân tộc đã có cuộc làm việc với Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương do ông Nguyễn Xuân Lân, Vụ trưởng Vụ Phổ biến Giáo dục […]

Trong năm 2017 vừa qua, công tác PBGDPL của Ủy ban Dân tộc được thực hiện thường xuyên, chú trọng đến đối tượng là người DTTS ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn. Nội dung tuyên truyền, phổ biến thiết thực, liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân; hình thức đa dạng, phù hợp với điều kiện của cơ quan, tình hình phát triển kinh tế – xã hội, tập quán, văn hóa của đồng bào vùng DTTS và miền núi. Các mô hình hay, hình thức PBGDPL có hiệu quả được triển khai nhân rộng, trong đó, chú trọng các Hội nghị tuyên truyền miệng, Hội thi sân khấu hóa, Câu lạc bộ pháp luật, Tủ sách pháp luật tại xã, đảm bảo chủ động cung cấp thông tin, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tra cứu thông tin pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống của đồng bào vùng DTTS và miền núi; từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, hạn chế dần tình trạng vi phạm pháp luật do không hiểu biết pháp luật.

Hội đồng PBGDPL tham mưu, tư vấn kịp thời cho Lãnh đạo Ủy ban; chỉ đạo các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban trong công tác phối hợp, lồng ghép nguồn lực đảm bảo thực hiện công tác PBGDPL hiệu quả; phối hợp thường xuyên với các Bộ, ngành; kịp thời hướng dẫn các địa phương có đồng bào DTTS triển khai có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với nhu cầu thực tế của người dân và tình hình công tác dân tộc trong giai đoạn hiện nay.

Trên cơ sở các nội dung do Hội đồng PBGDPL của Ủy ban báo cáo tại cuộc họp, Đoàn kiểm tra và Hội đồng PBGDPL UBDT đã có những trao đổi, làm rõ hơn về một số nội dung liên quan đến kết quả hoạt động PBGDPL trong năm 2017 của Ủy ban Dân tộc, đồng thời đưa ra một số đề xuất, kiến nghị, giải pháp nhằm phát huy hơn nữa hiệu quả công tác PBGDPL trong giai đoạn tới ở vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Thay mặt Đoàn công tác, ông Nguyễn Xuân Lân, Vụ trưởng Vụ Phổ biến Giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp, Trưởng ban thư ký Hội đồng đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội đồng PBGDPL cuar Ủy ban Dân tộc trong năm 2017. Hội đồng PBGDPL đã quán triệt đầy đủ và triển khai thực hiện nghiêm túc công tác PBGDPL cho đồng bào DTTS và vùng đồng bào DTTS trên cả nước, mang lại hiệu quả tích cực, tạo sự chuyển biến tại vùng đồng bào DTTS và miền núi. Ông Lân cũng đề nghị Hội đồng PBGDPL của UBDT cần thường xuyên cập nhật và xây dựng các nội dung hoạt động phong phú; lan tỏa các hình thức tổ chức để đồng bào được tiếp cận triệt để (như việc lưu giữ các chương trình sân khấu để chiếu, phát lại tại địa phương); cùng các Bộ, ngành đề xuất thêm nhiều sáng kiến, giải pháp hay trong việc nâng cao công tác PBGDPL; triển khai thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng; chú trọng việc ban hành kế hoạch; bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu cho các báo cáo viên…

KT

Tin khác đã đăng