Học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khóa XIINgày 12/01, tại Ủy ban Dân tộc (UBDT), Đảng ủy cơ quan UBDT tổ chức Hội nghị trực tuyến cán bộ chủ chốt để học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, BCH Trung ương Đảng khóa XII. Đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên […]

Đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương giới thiệu nội dung các Nghị quyết tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thu Minh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan UBDT; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, cấp ủy các tổ chức Đảng trực thuộc, BCH các tổ chức đoàn thể trong cơ quan cùng lãnh đạo cấp Vụ và tương đương, cấp phòng và tương đương thuộc UBDT.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Vũ Đức Nam giới thiệu, phân tích và truyền đạt nội dung của 4 Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương lần thứ 6, khóa XII, gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW một số vấn về đề đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới.

Toàn cảnh Hội nghị

 Đồng chí Vũ Đức Nam nhấn mạnh, 4 Nghị quyết mà Hội nghị Trung ương 6, khóa XII ban hành là những quyết sách quan trọng, đề cập đến những vấn đề quan trọng, vì vậy ngoài những nội dung giới thiệu tại Hội nghị, yêu cầu các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, nắm chắc những nội dung cốt lõi, nhất là những điểm mới. Bên cạnh đó cần có sự liên hệ với tình hình cụ thể tại cơ quan, đơn vị, để xây dựng các nhiệm vụ, đề ra chương trình hành động, từng bước đưa nghị quyết đi vào cuộc sống.

Theo kế hoạch của Đảng bộ UBDT, sau Hội nghị cán bộ chủ chốt ngày 12/01, Đảng ủy cơ quan UBDT tiếp tục tổ chức Hội nghị học tập, quan triệt thực hiện các Nghị quyết TW6, khóa XII cho toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ cơ quan UBDT, qua đó giúp nâng cao nhận thức về những quan điểm của đảng về các vấn đề được nêu trong các Nghị quyết, tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết TW 6, khóa XII.

Xuân Thường

Tin khác đã đăng