Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và chính sách dân tộcChiều 22/9/2020, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Hội đồng Khoa học và Công nghệ (KH&CN) cơ quan UBDT tổ chức phiên họp Hội đồng tư vấn, tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học cấp Bộ năm 2020-2021. TS. Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm, Chủ tịch Hội đồng KH&CN […]

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải chủ trì phiên họp của Hội đồng

Tại phiên họp, ông Hoàng Đức Thành, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chủ nhiệm đề tài đã trình bày Báo cáo thuyết minh nhiệm vụ “Rà soát và đề xuất hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) & miền núi và chính sách dân tộc”. Đây là một trong những nhiệm vụ được thực hiện theo yêu cầu đề xuất trong quá trình xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) vùng DTTS & miền núi giai đoạn 2021-2030.

Theo Báo cáo thuyết minh, Đề tài sẽ thực hiện việc rà soát, đánh giá hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến vùng đồng bào DTTS & miền núi và chính sách dân tộc thời gian qua. Từ đó, đề xuất quan điểm, định hướng, nội dung và giải pháp hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến vùng DTTS & miền núi và chính sách dân tộc giai đoạn 2021-2030. Dự kiến, Đề tài tổ chức 05 hội thảo khoa học và 16 tọa đàm khoa học. Sản phẩm của đề tài là Báo cáo rà soát các văn bản liên quan đến các văn bản quy phạm pháp luật và được thực hiện trong 12 tháng (từ tháng 01/2021).

Tại phiên họp, các thành viên Hội đồng tư vấn, tuyển chọn và các nhà khoa học đánh giá Báo cáo thuyết minh của Đề tài đã được chuẩn bị công phu, khoa học, có tính thực tiễn và cơ bản nhất trí với các nội dung thuyết minh. Một số ý kiến đề nghị Đề tài cần xác định trọng tâm, làm rõ hơn đối tượng và giới hạn phạm vi nghiên cứu; bám sát thực trạng, phù hợp thực tế công tác triển khai văn bản pháp luật hiện hành để đảm bảo tính khả thi. Giảm số lượng các cuộc hội thảo, tọa đàm, tăng cường các hoạt động điền dã để tăng tính thực tiễn. Làm rõ sự tác động của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đến chính sách dân tộc và đồng bào DTTS. Từ đó có những kiến nghị, giải pháp phù hợp.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải cho rằng: Nhiệm vụ “Rà soát và đề xuất hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến vùng đồng bào DTTS & miền núi và chính sách dân tộc” được triển khai sẽ đáp ứng yêu cầu trong công tác rà soát pháp luật của Chính phủ, trước mắt là phục vụ cho xây dựng và triển khai Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng DTTS & miền núi giai đoạn 2021-2030. Công tác rà soát của nhiệm vụ là một trong những kênh quan trọng hướng tới xây dựng Luật Dân tộc. Vì vậy, nhiệm vụ cần có luận cứ, đề xuất cụ thể, tập trung, tránh dàn trải, đảm bảo tính khoa học và thực tiễn.

Kết thúc buổi họp, các thành viên Hội đồng tư vấn và tuyển chọn đã bỏ phiếu và nhất trí triển khai Đề tài.

Tin khác đã đăng