Hoàn thành Khóa bồi dưỡng về công tác dân tộc tại Trung QuốcThực hiện thỏa thuận hợp tác với Ủy ban Dân tộc Nhà nước Trung Quốc, Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc Việt Nam gồm 06 học viên, do ông Hà Việt Quân, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Hợp tác Quốc tế làm Trưởng đoàn.Tham dự Khóa bồi dưỡng có 61 học viên […]

Các học viên của Chương trình bồi dưỡng về công tác dân tộc tại Trung Quốc

Trong thời gian 3 tuần (từ ngày 04 – 24/8/2017) diễn ra khóa học, các học viên đã được nghe các Giáo sư, Phó Giáo sư, chuyên gia, nhà quản lý đến từ trường Đại học Dân tộc Trung ương Trung Quốc, các trường Đại học thuộc tỉnh Hồ Nam và Ủy ban Dân tộc Nhà nước Trung Quốc truyền đạt 15 chuyên đề về công tác dân tộc, chính sách dân tộc của Trung Quốc và tỉnh Hồ Nam; Sáng kiến 01 Vành đai, 01 Con đường… Ngoài ra, các học viên còn được tham gia các buổi thực tế và thăm Ủy ban Dân tộc Nhà nước Trung Quốc, Học viện Cán bộ Dân tộc Trung ương… nhằm tìm hiểu thông tin về mô hình tổ chức quản lý nhà nước, đào tạo cán bộ dân tộc đối với vùng dân tộc thiểu số nói riêng cũng như của đất nước Trung Quốc nói chung.

Kết thúc Khóa bồi dưỡng, các thành viên đoàn công tác đã tiếp thu được nhiều kiến thức bổ ích và kinh nghiệm thực tiễn trong công tác dân tộc của Trung Quốc. Các kiến thức và kinh nghiệm gặt hái được sẽ là hành trang để cán bộ theo học chương trình bồi dưỡng tiếp tục nghiên cứu, vận dụng trong tham mưu, đề xuất xây dựng và thực hiện chính sách dân tộc tại Việt Nam.

Đoàn cán bộ UBDT tham gia Chương trình bồi dưỡng về công tác dân tộc tại Trung Quốc

Hồng Thủy

Tin khác đã đăng