Hoa mận nở trắng trời Mộc ChâuXuân muộn, nhưng được một điều: hoa mận nở đều thành một đợt. Thế là trắng núi, trắng rừng, trắng bản, trắng muôn nơi. Cả thảo nguyên như chìm đắm trong sắc trắng đê mê của mận. Thứ màu trắng thanh sạch đến tinh khôi, không ai nỡ làm vấy bẩn lên dù chỉ một […]

Xuân muộn, nhưng được một điều: hoa mận nở đều thành một đợt. Thế là trắng núi, trắng rừng, trắng bản, trắng muôn nơi. Cả thảo nguyên như chìm đắm trong sắc trắng đê mê của mận.

Thứ màu trắng thanh sạch đến tinh khôi, không ai nỡ làm vấy bẩn lên dù chỉ một cánh hoa.

Hoa mận nở trắng trời Mộc Châu, Du lịch, du lich, du lich moc chau, hoa mo, hoa man, du xuan, thao nguyen

Hoa mận nở trắng trời Mộc Châu, Du lịch, du lich, du lich moc chau, hoa mo, hoa man, du xuan, thao nguyen

Hoa mận nở trắng trời Mộc Châu, Du lịch, du lich, du lich moc chau, hoa mo, hoa man, du xuan, thao nguyen

Những rừng mận bạt ngàn, trắng từ chân đến đỉnh đồi, rồi chạy lan tỏa tít tắp sang các ngọn đồi khác.

Hoa mận nở trắng trời Mộc Châu, Du lịch, du lich, du lich moc chau, hoa mo, hoa man, du xuan, thao nguyen

Hoa mận nở trắng trời Mộc Châu, Du lịch, du lich, du lich moc chau, hoa mo, hoa man, du xuan, thao nguyen

Hoa mận nở trắng trời Mộc Châu, Du lịch, du lich, du lich moc chau, hoa mo, hoa man, du xuan, thao nguyen

Hoa mận nở trắng trời Mộc Châu, Du lịch, du lich, du lich moc chau, hoa mo, hoa man, du xuan, thao nguyen

Hoa mận nở trắng trời Mộc Châu, Du lịch, du lich, du lich moc chau, hoa mo, hoa man, du xuan, thao nguyen

Hoa mận nở trắng trời Mộc Châu, Du lịch, du lich, du lich moc chau, hoa mo, hoa man, du xuan, thao nguyen

Hoa mận nở trắng trời Mộc Châu, Du lịch, du lich, du lich moc chau, hoa mo, hoa man, du xuan, thao nguyen

Tin khác đã đăng