Hỗ trợ sinh kế – Nền tảng cho sự tiến bộ của phụ nữ DTTSNgày 12/12, tại tỉnh Tuyên Quang, Ủy ban Dân tộc (UBDT) phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức Hội thảo tham vấn Đề xuất lồng ghép giới và xây dựng tiểu dự án trong Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển bền vững kinh tế – xã […]

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh và Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa đồng chủ trì Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe bà Trương Thị Thu Thủy, Trưởng ban Dân tộc Tôn giáo, Trung ương Hội LHPN Việt Nam chia sẻ, làm rõ vấn đề bất bình đẳng giới trong vùng DTTS.

Với 10 dự án tham vấn đề xuất lồng ghép giới trong Chương trình MTQG, Hội LHPN Việt Nam đã có những đề xuất riêng cho từng dự án, cụ thể là các dự án: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ DTTS nghèo; Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết; Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị; Phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân DTTS gắn với phát triển du lịch…

Nhiều nội dung cụ thể cũng đã được các đại biểu đề xuất và thảo luận như: Việc lồng ghép giới trong các dự án của Chương trình MTQG theo các nhóm vấn đề; y tế, giáo dục, kinh tế, văn hóa…

Đề cập đến cách thức triển khai, các đại biểu cho rằng, cần tiếp cận và bắt đầu xây dựng từ Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình MTQG từ 2 khía cạnh: Vấn đề cấp thiết nhất về phụ nữ và trẻ em DTTS như thế nào; năng lực tiếp cận các dịch vụ xã hội của phụ nữ và trẻ em DTTS.

Tại Hội thảo, các đại biểu đều cho rằng những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữa và trẻ em DTTS là, tình trạng nghèo dai dẳng trong đời sống nhất là những nhóm dân tộc rất ít người; sự hiểu biết về pháp luật còn hạn chế; tỷ lệ cán bộ là nữ quá thấp so với nam giới; tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống còn diễn ra…

Từ thực tế đó, các đại biểu thống nhất đề xuất một số giải pháp như: Xây dựng phong trào xóa mù, xóa tái mù; hỗ trợ gói đẻ sạch cho phụ nữ; sử dụng hệ thống cô đỡ thôn bản; hỗ trợ bằng vật chất để khuyến khích phụ nữ DTTS đến trạm xá sinh con; có quy định cụ thể về tỷ lệ phụ nữ tham gia hệ thống chính trị các cấp; có chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp đầu tư vào vùng DTTS. Đặc biệt hỗ trợ sinh kế cho phụ nữa DTTS để có nền tảng vững chắc cho mọi sự tiến bộ khác.

Các nhóm thảo luận tại Hội thảo

Phát biểu tổng kết Hội thảo, Thứ trưởng,  Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh ghi nhận và đánh giá cao các ý tưởng, đề xuất từ phía các đại biểu. Thứ trưởng cho rằng, Hội LHPN Việt Nam cần phải xác định rõ mục tiêu, phân định Đề án, những tiêu chí phát triển con người. Hiện nay UBDT cùng các cơ quan liên quan đang xây dựng tiêu chí phân định vùng đồng bào DTTS, để từ đó cần có các chính sách cụ thể cho vùng DTTS, miền núi và biên giới.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm nhấn mạnh, Dự án 8 sẽ bao trùm toàn bộ vùng đồng bào DTTS, trong đó có cả người DTTS và người Kinh. Những doanh nghiệp hỗ trợ trong triển khai dự án sẽ có những chính sách cụ thể do các bộ, ngành đề xuất. Việc đầu tư cho vùng đồng bào DTTS và miền núi là đầu tư cho những vị trí hết sức quan trọng để đảm bảo quốc phòng an ninh và phát triển kinh tế của cả đất nước.

(Nguồn: baodantoc.vn

Tin khác đã đăng