Hỗ trợ phát triển toàn diện vùng đồng bào Khmer ở Trà Vinhùng với việc triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước về phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), những năm qua, tỉnh Trà Vinh đã ban hành nhiều Nghị quyết nhằm phát triển toàn diện vùng đồng bào Khmer trong tỉnh. Tạc tượng dân gian […]

Tạc tượng dân gian là một trong năm nghề truyền thống của các dân tộc thiểu số được tỉnh Kon Tum khôi phục và bảo tồn

Theo Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh, đến nay, các xã có đông đồng bào dân tộc Khmer đều có trường mẫu giáo, đạt tỷ lệ 96,8% số trẻ em đến trường, 56 trong số 59 xã có trạm y tế đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 95,86% và sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 93%.

Bên cạnh việc hỗ trợ đồng bào Khmer phát triển kinh tế, Trà Vinh còn chú trọng việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ, công chức, viên chức là người Khmer ở các cấp. Ðến nay, tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức là người Khmer chiếm 18,52%, trong đó, tỷ lệ ở cấp xã chiếm 14,26% và cấp huyện, tỉnh chiếm 18,79%.

(nhandan.com.vn)

Tin khác đã đăng