Hỗ trợ khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên miền Trung-Tây NguyênTrong giai đoạn 2018-2020, các trường đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) tại miền Trung-Tây Nguyên cần đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, tổ chức sự kiện ngày hội khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên (HSSV), tạo môi trường và hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động khởi nghiệp, các CLB khởi […]

Toàn cảnh hội nghị

Bộ GD&ĐT vừa tổ chức hội nghị triển khai thực hiện đề án “Hỗ trợ HSSV khởi nghiệp đến năm 2025” theo Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ cho các trường ĐH, CĐ sư phạm và trung cấp sư phạm khu vực miền Trung-Tây Nguyên (từ Nghệ An đến Khánh Hòa).

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa cho biết, ngày 30/7/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1665/QĐ-TTg về phê duyệt đề án “Hỗ trợ HSSV khởi nghiệp đến năm 2025” với mục tiêu là thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của HSSV và trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho các em trong thời gian học tập tại các nhà trường; tạo môi trường thuận lợi để hỗ trợ HSSV hình thành và hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, góp phần tạo việc làm cho các em sau khi tốt nghiệp.

Để triển khai đề án này, ngày 30/3/2018, Bộ GD&ĐT đã ban hành Quyết định số 1230/QĐ-BGDĐT kèm theo kế hoạch triển khai đề án; đồng thời có văn bản hướng dẫn các cơ sở đào tạo sớm đưa đề án vào hiện thực và đạt được các mục tiêu mà đề án đã đạt ra.

Ngày 18/6/2018, tại phiên họp của Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục đào tạo và Hội đồng quốc gia Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ GD&ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục ĐH đưa vấn đề khởi nghiệp vào chương trình giảng dạy cụ thể, thực tế hơn và coi đó là một nội dung đào tạo quan trọng. Đồng thời, yêu cầu các trường ĐH cần đặt ra những mục tiêu cụ thể về hoạt động khởi nghiệp trong đào tạo.

Vì vậy, Bộ GD&ĐT tổ chức các hội nghị quán triệt và kế hoạch triển khai công tác hỗ trợ HSSV khởi nghiệp, cũng như bàn các giải pháp thực hiện hiệu quả các nội dung trong đề án theo Quyết định số 1665, qua đó góp phần cùng cả nước chung tay xây dựng Việt Nam trở thành một quốc gia khởi nghiệp.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT đề nghị các trường ĐH, CĐ tại miền Trung-Tây  Nguyên, trong giai đoạn 2018-2020 cần đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, tổ chức sự kiện ngày hội khởi nghiệp cho HSSV và tổ chức các hội nghị, hội thảo về khởi nghiệp, xây dựng tài liệu cung cấp kiến thức kỹ năng khởi nghiệp; tạo môi trường và hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động khởi nghiệp, các CLB khởi nghiệp; thí điểm xây dựng 3 mô hình trung tâm hỗ trợ HSSV khởi nghiệp tại 3 khu vực…

Cùng với đó hình thành các quỹ hỗ trợ HSSV khởi nghiệp trong trường để hỗ trợ ươm tạo tại trường, hoặc kết nối đến các trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn để hỗ trợ ươm tạo và kết nối đầu tư.

Giai đoạn 2021-2025 tiếp tục thực hiện các nội dung trong giai đoạn trước; rà soát hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ HSSV khởi nghiệp. Đáng chú ý là hình thành và hỗ trợ cho 10 trung tâm hỗ trợ HSSV khởi nghiệp trong các cơ sở đào tạo…

Các đại biểu tham dự hội nghị đã thảo luận, thống nhất một số nội dung như: Sớm đưa các chuyên đề khởi nghiệp vào chương trình đào tạo; bố trí phân công cán bộ, giảng viên đảm nhiệm công tác hỗ trợ HSSV khởi nghiệp trong các nhà trường; gắn kết các đề tài nghiên cứu khoa học của giảng viên, sinh viên với các hoạt động khởi nghiệp…

(baochinhphu.vn)

Tin khác đã đăng