Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại Bạc LiêuNgày 12/11, đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc Chính phủ do Thứ trưởng – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Lê Sơn Hải làm trưởng đoàn đã về làm việc với tỉnh Bạc Liêu, khảo sát về kết quả thực hiện các chính sách đối với đồng bào các dân tộc trên địa bàn […]

08095719_baclieu_16-11-14
Mô hình sản xuất lúa – tôm ở huyện Hồng Dân. Ảnh: Huỳnh Sử/TTXVN

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Vương Phương Nam đã báo cáo tóm tắt về việc thực hiện các chính sách dành cho đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Tỉnh Bạc Liêu hiện có hơn 900.000 hộ đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là đồng bào dân tộc Khmer và dân tộc Hoa, trong đó số hộ dân tộc Khmer chiếm khoảng 7% và số hộ dân tộc Hoa chiếm khoảng 2% so với tổng số hộ dân trong tỉnh. Các hộ chủ yếu sản xuất nông nghiệp và kinh doanh theo hộ gia đình.

Thời gian qua, nhờ triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước dành cho đồng bào dân tộc như: Đầu tư cơ sở hạ tầng, đào tạo và giải quyết việc làm, cấp đất ở, xây dựng nhà ở, chuyển giao các mô hình trồng trọt và chăn nuôi, cung ứng cây, con giống… nên đời sống của đại đa số đồng bào các dân tộc thiểu số trong tỉnh có bước phát triển rõ nét, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần theo từng năm… Đặc biệt, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cộng đồng về các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước nên đồng bào các dân tộc luôn sống hòa thuận, đoàn kết với cộng đồng, tích cực tham gia các hoạt động chung của cộng đồng, giữ vững ổn định tình hình an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội trong khu vực.

Tuy nhiên, hiện nay, tại Bạc Liêu, đời sống của một bộ phận đồng bào dân tộc vẫn còn gặp một số khó khăn, cần có sự đầu tư hỗ trợ nhiều hơn nữa, nhất là đầu tư về vốn, hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật sản xuất nông nghiệp, định canh, định cư. Chẳng hạn, hiện nay chính sách hỗ trợ đất ở cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số với mức hỗ trợ 30 triệu đồng/hộ là rất khó thực hiện so với giá cả mặt bằng chung hiện nay. Chính vì vậy mà nguồn vốn trên được Trung ương chuyển về tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa giải ngân hết. Đây cũng là vấn đề mà tỉnh Bạc Liêu kiến nghị với đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc xem xét theo hướng nâng mức hỗ trợ trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Lê Sơn Hải đánh giá cao những kết quả trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách dành cho đồng bào dân tộc mà tỉnh Bạc Liêu đã thực hiện trong thời gian qua, nhất là chính sách về công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh, ổn định xã hội; đồng thời, cho rằng với kết quả đạt được, cùng những kinh nghiệm thực tiễn, tới đây Bạc Liêu sẽ làm tốt hơn những chính sách dành cho đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Đối với những kiến nghị, đề xuất của tỉnh Bạc Liêu, đoàn công tác đã ghi nhận, tổng hợp để xem xét tháo gỡ trong thời gian tới.

Theo: Huỳnh Sử (TTXVN)

Tin khác đã đăng