Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng lần thứ 24, nhiệm kỳ 2015-2020Ngày 6/2, tại Hà Nội, Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng lần thứ 24, nhiệm kỳ 2015-2020. Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí ủy […]

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn chủ trì Hội nghị

Năm 2017, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ và Đảng ủy cấp trên; lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc, cán bộ, đảng viên và các tổ chức đoàn thể trong cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đã thực hiện nghiêm quy chế làm việc; tích cực phối hợp với Ban Cán sự đảng để thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan và công tác xây dựng đảng theo chương trình làm việc đề ra. Việc triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy Đảng cấp trên được các tổ chức đảng trực thuộc triển khai nghiêm túc, kịp thời, đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

Công tác đảng vụ có nhiều chuyển biến tích cực. Cấp ủy các chi bộ đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo các Vụ, đơn vị trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Công tác phát triển đảng từng bước được quan tâm và nâng cao về số lượng và chất lượng. Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên nhìn chung ổn định, yên tâm công tác, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn đoàn kết nội bộ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tính đến thời điểm ngày 31/12/2017, 100% các nhiệm vụ theo chương trình công tác năm đã được triển khai thực hiện, đáp ứng yêu cầu đề ra.

Toàn cảnh Hội nghị

 Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong năm 2017, việc triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng ủy ở một số tổ chức Đảng còn chậm; thực hiện quy trình tự kiểm tra, giám sát còn lúng túng. Một số tổ chức Đảng chưa nghiêm túc trong việc nghiên cứu, học tập các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Một số tổ chức Đảng chưa chấp hành tốt chế độ thông tin báo cáo.

Năm 2018, Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc phấn đấu 100% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; 100% các tổ chức đảng trực thuộc ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ công tác năm 2018 của đơn vị và các nghị quyết chuyên đề theo chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên; 100% cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ được học tập, nghiên cứu các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Phấn đấu 50% tổ chức đảng bộ trong sạch vững mạnh, trong đó có ít nhất 15% tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, 98% đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy thực hiện kiểm tra, giám sát đối với 06 tổ chức Đảng trực thuộc…

Cơ bản nhất trí với báo cáo tổng kết, các đại biểu đã góp ý trực tiếp vào Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành đảng bộ về nhiệm vụ công tác năm 2018 và công tác kiểm tra, giám sát. Các ý kiến trao đổi tập trung vào một số nội dung như: Công tác ban hành các văn bản hướng dẫn, chương trình, kế hoạch công tác; Kết quả đạt được trong chỉ đạo tổ chức các Đại hội; Tăng cường tập huấn cho các Bí thư, Phó Bí thư, chi ủy viên; Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phối hợp, trao đổi kinh nghiệm, tổng kết công tác sinh hoạt chuyên đề, tăng cường chuyên đề về thực hiện nhiệm vụ chính trị; Vai trò trách nhiệm của từng đảng viên sinh hoạt nơi cư trú; Công tác giám sát, đánh giá của các chi bộ, đảng viên, các bài học kinh nghiệm sau các cuộc kiểm tra, giám sát; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, giao phần việc thanh niên cho Đoàn Thanh niên…

Đồng chí Nguyễn Quang Hải, Chủ tịch Công đoàn Ủy ban góp ý vào Dự thảo Báo cáo

 Tiếp thu các ý kiến đóng góp, đồng chí Bí thư Đảng ủy Nông Quốc Tuấn nhấn mạnh: Năm 2017, các mặt công tác của Đảng ủy cơ quan đã có nhiều đổi mới, từ nội dung đến phương pháp, quy trình triển khai. Sự chỉ đạo, điều hành, phối hợp chặt chẽ của Ban Cán sự đảng Ủy ban; Công tác tổ chức chỉ đạo triển khai đại hội các tổ chức đảng trực thuộc và các tổ chức đoàn thể đến công tác sinh hoạt quy củ hơn, nề nếp hơn; Các cuộc họp của Đảng ủy có nội dung, chương trình chuẩn bị chu đáo đã làm nổi bật vai trò của Văn phòng Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy.

Năm 2018, với chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị, đề nghị các tổ chức đảng trực thuộc xây dựng Nghị quyết triển khai cụ thể, gắn với nhiệm vụ chuyên môn, giao trách nhiệm cho từng đảng viên, có theo dõi giám sát. Đề nghị Văn phòng Đảng ủy tiếp thu các ý kiến thảo luận, các giải pháp đề xuất để sớm hoàn thiện các Báo cáo.

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy, đồng chí Bí thư Nông Quốc Tuấn gửi lời chúc sức khỏe đến các đồng chí cán bộ, đảng viên. Chúc các tổ chức cơ sở đảng, các đảng viên hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của Ban Cán sự, Đảng ủy giao trong năm 2018.

Tại Hội nghị, Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Dân tộc đã công bố Quyết định phân loại tổ chức đảng trực thuộc và phân loại đảng viên năm 2017. Theo đó, có 2 tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; 8 tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; 15 tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; 4 tổ chức đảng hoàn thành nhiệm vụ; Về phân loại đảng viên: có 59 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 276 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 8 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ và 1 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Nông Quốc Tuấn trao tặng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu

Việt Cường

Tin khác đã đăng