Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 34, khóa VII, nhiệm kỳ 2015-2020Ngày 07/3/2019, tại trụ sở, Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 34, khóa VII, nhiệm kỳ 2015-2020 nhằm đánh giá công tác xây dựng Đảng tháng 1, 2; triển khai nhiệm vụ tháng 3/2019 và một số nhiệm vụ trọng tâm. […]

Quang cảnh hội nghị

Dự thảo báo cáo công tác xây dựng Đảng tháng 1, 2, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2019 của Đảng ủy cơ quan UBDT cho thấy: ngay từ đầu năm, Đảng ủy đã sớm ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện công tác xây dựng Đảng. Các tổ chức Đảng trực thuộc nghiêm túc triển khai chương trình công tác năm 2019 của Đảng ủy; kịp thời phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến toàn thể đảng viên; cấp ủy các tổ chức đảng đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo các vụ, đơn vị trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tháng 3/2019, Đảng ủy tiếp tục lãnh đạo các tổ chức đảng trực thuộc, các vụ, đơn vị triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ theo kế hoạch công tác đã được Lãnh đạo Ủy ban phê duyệt. Chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc ban hành nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch công tác xây dựng Đảng, kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2019. Cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc chỉ đạo đảng viên thực hiện việc đăng ký nêu gương, ký bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu 2019. Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 8, khóa XII. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể triển khai thực hiện kế hoạch công tác năm 2019…

Các đại biểu tham dự Hội nghị thống nhất cao với dự thảo báo cáo, đồng thuận với những nhiệm vụ đặt ra trong tháng 3 và thể hiện sự quyết tâm thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng thời gian tới.

Kết luận cuộc họp, Bí thư Đảng ủy Nông Quốc Tuấn thống nhất với các ý kiến đóng góp của các đại biểu; đánh giá cao những kết quả Đảng bộ đạt được. Nhấn mạnh các đầu việc thực hiện trong tháng 3, Bí thư Đảng ủy đề nghị, các tổ chức đảng trực thuộc, tổ chức đoàn thể, các vụ, đơn vị rà soát lại các nhiệm vụ, phát huy tinh thần trách nhiệm, triển khai hoàn thành tốt kế hoạch công tác đã được phê duyệt. Bí thư Đảng ủy lưu ý, các tổ chức đảng và từng đảng viên thực hiện nghiêm các quy chế, nội quy công tác; triển khai đăng ký nêu gương, tu dưỡng; thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính, đổi mới thủ tục hành chính; thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo; lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt cuộc gặp mặt đại biểu tiêu biểu dân tộc Khmer nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây… Đoàn Thanh niên cần triển khai tốt các hoạt động nhân Tháng Thanh niên năm 2019.

Tin khác đã đăng