Giao ban công tác tuyên giáo các tỉnh Tây Bắc, miền núi phía Bắc và một số tỉnh Bắc Trung bộ ​Ngày 28/11/2017, tại Lạng Sơn, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2017 cụm ban tuyên giáo các tỉnh Tây Bắc, miền núi phía Bắc và một số tỉnh Bắc Trung bộ (Lai Châu, Sơn La, Hà Giang, Hoà Bình, Bắc Kạn, Lào […]

Quang cảnh tại buổi làm việc

Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng cuối năm 2017, ban tuyên giáo các tỉnh Tây Bắc, miền núi phía Bắc và một số tỉnh Bắc Trung bộ thường xuyên bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của các tỉnh ủy trong triển khai tổ chức thực hiện công tác tuyên giáo trên địa bàn; nội dung và hình thức hoạt động công tác tuyên giáo có những đổi mới và nâng cao chất lượng rõ rệt.

Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về công tác tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị tiếp tục có hiệu quả thiết thực. Kịp thời tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, 6 khóa XII và các nghị quyết, chỉ thị chuyên đề khác của Trung ương, của tỉnh, gắn với tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua yêu nước, gương điển hình, người tốt, việc tốt. Thường xuyên thực hiện tốt công tác nghiên cứu, nắm bắt tình hình và kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lâm Thị Phương Thanh ghi nhận, biểu dương kết quả công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2017 mà cụm ban tuyên giáo các tỉnh Tây Bắc, miền núi phía Bắc và một số tỉnh Bắc Trung bộ đã phấn đấu đạt được; đồng thời, chỉ ra những hạn chế về sự linh hoạt, sáng tạo trong công tác, những lúng túng trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí đề nghị, ban tuyên giáo các tỉnh trong cụm tiếp tục củng cố, nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới; đổi mới học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, chú trọng tuyên truyền những nội dung cốt lõi của các nghị quyết, chỉ thị gắn với chương trình, kế hoạch hành động của địa phương, cơ quan, đơn vị; thường xuyên hướng dẫn cụ thể, đúng, sát với thực tiễn; sâu sát nắm bắt tình hình và kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, lưu ý những vấn đề liên quan đến các lĩnh vực nhạy cảm…/.

(dangcongsan.vn)

Tin khác đã đăng