Giao ban công tác chỉ đạo, điều hành tháng 4 và triển khai nhiệm vụ tháng 5/2017Sáng ngày 03/5, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến chủ trì giao ban công tác chỉ đạo, điều hành tháng 4 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2017. Dự buổi giao ban có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Hà […]

Trong tháng 4/2017, Bộ trưởng, Chủ nhiệm và các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đã tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ kế hoạch năm 2017, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng. Các Vụ, đơn vị có nhiều nỗ lực, cố gắng trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, đặc biệt là việc hoàn thiện hồ sơ đề xuất xây dựng Luật Hỗ trợ phát triển vùng DTTS và miền núi. Lãnh đạo Ủy ban đã tập trung chỉ đạo và các Vụ, đơn vị triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng như: Tổ chức giao ban công tác chỉ đạo, điều hành quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2017 của UBDT; Bộ trưởng, Chủ nhiệm tháp tùng đoàn công tác của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm việc tại tỉnh Hà Giang; dự Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến thăm và làm việc với Đại học Thái Nguyên; chỉ đạo xây dựng thực hiện các đề án, chính sách;…

Tuy nhiên, trong triển khai thực hiện nhiệm vụ còn một số tồn tại, hạn chế như: Một số đề án chưa trình hoặc đã trình Thủ tướng Chính phủ nhưng chậm được phê duyệt; một số chính sách do Ủy ban trực tiếp quản lý đến cuối tháng 4 vẫn chưa được bố trí vốn; việc chấp hành thời gian gửi báo cáo tuần của các Vụ, đơn vị có chuyển biến tốt, nhưng chất lượng báo cáo còn hạn chế, chưa đánh giá sát tiến độ thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, những vướng mắc, nguyên nhân và đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Trong tháng 5 năm 2017, Lãnh đạo Ủy ban đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổ chức Lễ tuyên dương người có uy tín, nhân sỹ, trí thức và doanh nhân tiêu biểu người DTTS lần thứ nhất, năm 2017; Đề án thí điểm “Cấp ra-đi-ô cho vùng DTTS và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới năm 2017”; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020; Ban hành Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn thuộc diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn 2017 – 2020; hoàn thành việc ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ, đơn vị theo Nghị định 13/2017/NĐ-CP ngày 10/2/2017 của Chính phủ; kiểm tra, xét duyệt quyết toán kinh phí năm 2016 của các đơn vị dự toán cấp III thuộc UBDT và một số hoạt động khác.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến kết luận: Yêu cầu thủ trưởng các Vụ, đơn vị cần rà soát lại tất cả các văn bản trình năm 2017 để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các công việc đang làm và khởi động các nhiệm vụ chưa làm; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách xã biên giới, xã an toàn khu thuộc diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn 2017 – 2020 ; nhanh chóng hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của các Vụ, đơn vị ; đẩy nhanh tiến độ xây dựng trụ sở UBDT, Học viện Dân tộc, Khách sạn Dân tộc và yêu cầu các chủ đầu tư có báo cáo tiến độ trước 15/5 để Lãnh đạo Ủy ban xem xét;Ban Cán sự Đảng Ủy ban sẽ họp và xem xét về công tác tổ chức cán bộ …

KT

Tin khác đã đăng