Giao ban công tác chỉ đạo, điều hành tháng 4, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2018Ngày 04/5, tại Ủy ban Dân tộc (UBDT), Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến chủ trì Hội nghị giao ban công tác chỉ đạo, điều hành tháng 4, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2018; triển khai Kế hoạch kiểm tra, rà soát về công tác cán bộ. Tham dự có […]

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị giao ban

Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành tháng 4 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2018 của UBDT cho thấy: trong tháng 4/2018, Lãnh đạo UBDT đã bám sát các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2018; chú trọng đẩy nhanh tiến độ xây dựng các đề án trình Thủ tướng Chính phủ; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành có liên quan trọng việc xây dựng và thực hiện các đề án chính sách dân tộc. Các Vụ, đơn vị có nhiều cố gắng, tích cực trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch được giao.

Vùng đồng bào DTTS cơ bản không có biến động phức tạp; tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ổn định; đời sống nhân dân các DTTS được đảm bảo, các vấn đề an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện. Thủ tướng đã có quyết định xuất cấp 1.301,085 tấn gạo cho các tỉnh Điện Biên, Hòa Bình cứu đói hỗ trợ nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2018. Ngành công tác dân tộc ở địa phương tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 72 năm Ngày truyền thống Cơ quan công tác dân tộc…

Toàn cảnh Hội nghị

 Tại Hội nghị, lãnh đạo các Vụ, đơn vị đã báo cáo thêm về một số kết quả đạt được cũng như những khó khăn, vướng mắc gặp phải trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, qua đó đề xuất các giải pháp, mục tiêu trong tháng 5/2018.

Các vụ, đơn vị đã chủ động triển khai thực hiện đề án, chính sách theo kế hoạch đảm bảo tiến độ. Tuy nhiên Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị các Vụ, đơn vị cần bám sát yêu cầu, nhiệm vụ của đề án để thực hiện không để xảy ra trường hợp chậm tiến độ.

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến đã đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các Vụ, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ tháng 4 cơ bản hoàn thành. Trong tháng 5/2018, Bộ trưởng, Chủ nhiệm yêu cầu các Vụ, đơn vị: Tập trung triển khai, xây dựng các đề án, nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao năm 2018 đảm bảo chất lượng, tiến độ; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, triển khai các chính sách dân tộc; các Vụ, đơn vị tập hợp, chủ động tổng hợp, phân tích các dữ liệu, dự đoán các khả năng, tình huống có thể xảy ra để chuẩn bị phục vụ lãnh đạo Quốc hội chất vấn tại kỳ họp sắp tới; rà soát, kiểm tra về công tác cán bộ theo chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương đảm bảo đúng nguyên tắc; triển khai nhanh các nội dung, nghị quyết ngay sau khi kết thúc Hội nghị Trung ương 7, khóa XII; triển khai theo đúng quy định tiến độ các dự án, đặc biệt là dự án xây dựng Khách sạn Dân tộc và xây dựng Trụ sở 349 Đội Cấn; rà soát, phân tích rõ nguyên nhân thứ bậc của việc xếp hạng CCHC năm 2017 của UBDT, qua đó đưa ra giải pháp, định hướng trong thời gian tới.

*Cũng trong sáng nay, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến đã chủ trì cuộc họp triển khai công tác kiểm tra, rà soát về công tác cán bộ tại UBDT.

Quán triệt văn bản số 5030-CV/BTCTW ngày 24/4/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về việc tự kiểm tra, rà soát việc thực hiện công tác cán bộ; Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT cho biết, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Cán sự Đảng UBDT đã xây dựng Kế hoạch tự kiểm tra, rà soát việc thực hiện công tác cán bộ nhằm kịp thời xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các quy định, quy chế về công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của Ban Cán sự Đảng bảo đảm thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ, đúng quy định của Đảng và Nhà nước; phát huy ưu điểm, phát hiện tồn tại, hạn chế, yếu kém để xử lý theo thẩm quyền.

Theo kế hoạch, công tác kiểm tra, rà soát về công tác cán bộ của UBDT tập trung toàn diện về: Tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình quy hoạch, luân chuyển, điều động, đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu các chức danh lãnh đạo quản lý; tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình tuyển dụng và tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức về công tác tại các Vụ, đơn vị thuộc UBDT; tiêu chuẩn, điều kiện quy trình bổ nhiệm ngạch công chức, viên chức đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhất là những trường hợp chuyển xếp ngạch từ viên chức sang công chức.

Việc kiểm tra, giám sát thực hiện đối với các đồng chí trong quy hoạch, luân chuyển, điều động, để bạt, bổ nhiệm, tiếp nhận, tuyển dụng, bổ nhiệm ngạch công chức, chuyển xếp từ viên chức sang công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ ngày 01/6/2012 đến ngày 31/3/2018.

Xuân Thường

Tin khác đã đăng