Giao ban công tác chỉ đạo, điều hành quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2017



Sáng ngày 03/4, tại Ủy ban Dân tộc, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hà Hùng đã chủ trì giao ban công tác chỉ đạo, điều hành quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2017 của Ủy ban Dân tộc. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hà Hùng chủ trì giao ban […]


Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hà Hùng chủ trì giao ban quý I.

Tham dự giao ban có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Phan Văn Hùng, Lê Sơn Hải; thủ trưởng các Vụ, đơn vị thuộc UBDT. Vụ Địa phương II, Vụ Địa phương III và Văn phòng Đại diện tại Tp.HCM tham dự qua hệ thống họp trực tuyến…

Ngay từ những ngày đầu năm, hoạt động chỉ đạo, điều hành đã được  Lãnh đạo Ủy ban tập trung đẩy mạnh việc xây dựng triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2017; chỉ đạo quyết liệt trong việc đổi mới công tác giao và lập kế hoạch công tác và dự toán chi NSNN năm 2017.  Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017; tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động UBDT năm 2017; tổ chức các đoàn công tác do Lãnh đạo Ủy ban làm trưởng đoàn đi thăm hỏi, động viên, tặng quà cho 1.749 hộ DTTS nghèo, hộ gia đình chính sách nhân dịp đầu năm; phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương thực hiện các công tác liên quan tới nhiệm vụ của Ủy ban; làm việc với các tổ chức nước ngoài về hỗ trợ cho vùng đồng bào dân tộc; tổ chức đoàn nghiên cứu, học tập tại Nhật Bản và tập huấn tại CHDCND Lào. Chỉ đạo xây dựng, thực hiện các đề án, chính sách; rà soát, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng DTTS &MN giai đoạn 2016 – 2020; ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình 135 năm 2017 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các văn bản liên quan đến Chương trình 135;…

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đó là: Công tác theo dõi địa bàn, nắm bắt tình hình vùng dân tộc và miền núi chưa sâu sát, chậm tham mưu đề xuất với Lãnh đạo Ủy ban kịp thời giải quyết những vấn đề nổi cộm phát sinh; một số đơn vị chưa nghiêm túc thực hiện chế độ gửi báo cáo; một số đề án, chính sách đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhưng đến nay chưa được bố trí vốn, ảnh hưởng đến kế hoạch, tiến độ và kết quả làm việc của Ủy ban.

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hà Hùng nhấn mạnh tới các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong quý II : Các Vụ, đơn vị phải nắm rõ tình hình thực hiện các chính sách do Ủy ban quản lý và các chính sách dân tộc do Bộ, ngành quản lý tại cơ sở (giáo dục, bảo hiểm y tế,…); các Vụ, đơn vị khẩn trương tiến hành triển khai thực hiện Quyết định 62 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban về việc giao nhiệm vụ công tác cho các Vụ, đơn vị năm 2017; tiếp tục triển khai nhiệm vụ đưa cán bộ đi công tác cơ sở để nâng cao năng lực thực tiễn cho cán bộ công chức, viên chức; các Vụ, đơn vị khẩn trương rà soát, xây dựng lại cơ cấu, chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình theo Nghị định 13 về quy định chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Dân tộc; đề nghị tăng cường chức năng của Ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng; đối với việc in ấn sổ tay cho người có uy tín, phải phát huy được tác dụng của sổ tay bằng cách đưa các kiến thức nội dung cần trang bị cho già làng, trưởng bản trong thực hiện công tác tuyên truyền.

Kim Thu

Tin khác đã đăng