Giao ban công tác chỉ đạo điều hành tháng 8 và triển khai nhiệm vụ tháng 9/2017Sáng ngày 5/9, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến đã chủ trì Hội nghị giao ban công tác chỉ đạo điều hành tháng 8 và triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2017. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Hà […]

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến chủ trì Hội nghị

Trong tháng 8/2017, Lãnh đạo Ủy ban đã tập trung chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm; các Vụ, đơn vị đã có nhiều nỗ lực cố gắng tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao. Nhờ vậy kết quả công tác tháng 8 cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra. Cụ thể, Ủy ban Dân tộc đã phát động phong trào quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc bị thiệt hại do mưa lũ (tổng số tiền quyên góp được hơn 400 triệu đồng); Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến đã đi thăm và làm việc tại Myanmar, ký thỏa thuận hợp tác sửa đổi lần II với Bộ Các Vấn đề biên giới Myanmar; Đảng ủy cơ quan UBDT tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết TW5 Khóa XII cho toàn thể đảng viên; được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2017-2021, UBDT đã ban hành công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố vùng DTTS&MN; thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, UBDT tổ chức họp triển khai tổ chức Lễ Tuyên dương người có uy tín, nhân sỹ trí thức và doanh nhân tiêu biểu DTTS toàn quốc lần thứ nhất năm 2017.

Tuy nhiên, trong triển khai thực hiện nhiệm vụ còn một số tồn tại, hạn chế như: Tiến độ thực hiện của các Vụ, đơn vị còn chậm trễ, chất lượng thấp; việc chấp hành thời hạn gửi báo cáo tuần, báo cáo tháng có chuyển biến tốt nhưng chất lượng báo cáo chưa đánh giá sát tiến độ thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, những vướng mắc, nguyên nhân và đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Sau khi nghe các đồng chí Thứ trưởng, thủ trưởng các Vụ, đơn vị  báo cáo về những vướng mắc và nguyên nhân còn chậm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ trưởng Đỗ Văn Chiến lưu ý: Cần nhanh chóng hoàn thiện sớm trình Thủ tướng Chính phủ một số đề án do các Vụ, đơn vị xây dựng; kế hoạch tổng hợp nhu cầu vốn đối với thực hiện Quyết định 2085 do Vụ Chính sách Dân tộc xây dựng và Quyết định 2086 do Vụ Địa phương I cần điều hành để sớm đi vào thực hiện hiệu quả; một số dự án do UBDT triển khai thực hiện có nguy cơ chậm (Nhà khách Dân tộc, dự án đầu tư Học viện Dân tộc, dự án đầu tư xây dựng trụ sở 349 Đội Cấn) đề nghị các Thứ trưởng quản lý và lãnh đạo các Vụ, đơn vị xem còn vướng mắc ở đâu, sớm tham mưu cho Bộ trưởng để tháo gỡ.

Đối với các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9, Bộ trưởng, Chủ nhiệm chỉ đạo: Vụ Hợp tác Quốc tế chủ trì, phối hợp với các Vụ, đơn vị chuẩn bị chu đáo Hội thảo quốc tế sẽ tổ chức tại Thái Nguyên (có sự tham gia của các nước Việt Nam, Campuchia, Myanmar, Lào); Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên DTTS xuất sắc tiêu biểu năm 2017 phải có danh sách lựa chọn phù hợp và đầy đủ; chuẩn bị tốt cho tổ chức Đại hội các Chi bộ và Đại hội Công đoàn của Ủy ban. Đối với Lễ Tuyên dương người có uy tín, nhân sỹ trí thức và doanh nhân tiêu biểu DTTS toàn quốc lần thứ nhất năm 2017, sau khi nghe báo cáo về kế hoạch thực hiện, Bộ trưởng đề nghị Vụ Dân tộc thiểu số phối hợp với Văn phòng Ủy ban và các Vụ, đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác chuẩn bị để Lễ tuyên dương được tổ chức thành công tốt đẹp.

KT

Tin khác đã đăng