Giao ban Báo chí thực hiện kế hoạch tuyên truyền cho vùng đồng bào dân tộc thiểu sốNgày 18/9, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội nghị giao ban Báo chí thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh chủ trì […]

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Dự thảo báo cáo thực hiện Quyết định 45/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 9 tháng đầu năm cho thấy: Công tác triển khai xuất bản ấn phẩm báo, chuyên đề DTTS và miền núi cơ bản được thực hiện đảm bảo đúng quy định. Đã tác động, giúp nâng cao nhận thức cho đồng bào vùng DTTS&MN, phản ánh kịp thời gương người tốt việc tốt, tuyên truyền khởi nghiệp, làm giàu, các chương trình mục tiêu quốc gia, phổ biến và áp dụng KHKT trong sản xuất và đời sống.

Các báo, tạp chí thực hiện đúng tôn chủ, mục đích, bám sát nhiệm vụ chính trị, đề cao trách nhiệm trong việc cải tiến nội dung, hình thức, chất lượng thông tin; tăng cường các hoạt động từ thiện, nhân đạo, hướng về đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng DTTS&MN; đã tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm của công tác dân tộc; thông tin hoạt động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, UBDT và các Bộ, ngành, địa phương; đã xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện lần thứ III năm 2019…

Mặc dù đã có nhiều đổi mới, chủ động và đạt được một số kết quả, nhưng việc triển khai Quyết định số 45/QĐ-TTg trong 9 tháng đầu năm 2019 vẫn còn tồn tại, hạn chế. Cụ thể: Việc xin cấp Giấy phép xuất bản các báo, tạp chí rất chậm đã ảnh hưởng đến công tác thông tin, tuyên truyền. Công tác phối hợp giữa UBDT với Bộ Tài chính về thẩm định kinh phí xuất bản, phát hành và tạm ứng kinh phí còn chậm, ảnh hưởng tới việc xuất bản, phát hành của các báo, tạp chí. Một số báo, tạp chí vẫn còn có số báo, chuyên đề chưa thực sự phù hợp với công chúng là đồng bào DTTS, còn tình trạng trùng tin, bài giữa các báo. Thông tin về các mô hình, điển hình trong công tác xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế chưa tương xứng.

Toàn cảnh Hội nghị

Để triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định 45/QĐ-TTg, trong 3 tháng cuối năm 2019, UBDT đề nghị các báo, tạp chí cần tập trung tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chính sách dân tộc, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; chú trọng tuyên truyền các chính sách dân tộc đặc thù cho vùng ĐBKK, việc xây dựng Đề án trọng tâm của UBDT; tiếp tục tuyên truyền theo Kế hoạch tuyên truyền về công tác dân tộc và chính sách dân tộc của UBDT năm 2019.

Tại Hội nghị, đại diện Vụ Chính sách Dân tộc, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ Hợp tác Quốc tế, Vụ Dân tộc thiểu số, Báo Dân tộc và Phát triển (UBDT) đã thông tin, định hướng các nội dung tuyên truyền về Đề án Tổng thể phát triển KT-XH vùng DTTS và MN; đề cương tuyên truyền điều tra 53 DTTS; đề cương đề án đón tiếp, giao lưu nhân dân giữa UBDT Việt Nam với Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước; Đại hội đại biểu các DTTS các cấp, những tấm gương, điển hình tiên tiến được tôn vinh tại Đại hội; công tác tuyên truyền về Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2019.

Cũng tại Hội nghị, đại diện các báo, tạp chí thực hiện Quyết định 45/QĐ-TTg bày tỏ sự đồng tình với dự thảo báo cáo, nhất trí cao với những nội dung tuyên truyền trọng tâm trong 3 tháng cuối năm của UBDT. Bên cạnh đó các đại biểu cũng trao đổi một số ý kiến xoay quanh vấn đề nội dung, chủ đề tuyên truyền; vấn đề bố trí kinh phí xuất bản, phát hành đối với các báo, tạp chí…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh biểu dương những kết quả các báo, tạp chí đạt được trong 9 tháng đầu năm 2019 đồng thời chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của các báo, tạp chí thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm nhấn mạnh, trong thời gian tới, ngoài các nội dung tuyên truyền được UBDT định hướng, bao trùm toàn bộ công tác tuyên truyền là việc Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW về công tác dân tộc, 25 năm thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW về một số công tác ở vùng dân tộc Mông, đề nghị các báo, tạp chí tuyên truyền sâu rộng.

Xuân Thường

Tin khác đã đăng