“Giải quyết dứt điểm những khó khăn đặc thù nhất ở vùng đồng bào DTTS”Đó là ý kiến phát biểu của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh tại buổi làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Yên Bái về thực hiện công tác dân tộc, công tác chuẩn bị triển khai thực hiện Chương trình mục […]

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Yên Bái về thực hiện công tác dân tộc, công tác chuẩn bị triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

Tham dự buổi làm việc có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh; lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc. Về phía tỉnh Yên Bái, có sự tham dự của các đồng chí: Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Quyết liệt triển khai các chương trình, chính sách dân tộc

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cho biết: Yên Bái là tỉnh miền núi nằm ở vị trí nối tiếp giữa trung du và miền núi phía Bắc. Dân số của tỉnh trên 83 vạn người với 30 dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó đồng bào DTTS chiếm 57,4%. Toàn tỉnh có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó có 2 huyện vùng cao đặc biệt khó khăn (ĐBKK) 30a là Trạm Tấu và Mù Cang Chải; có 173 xã, phường, thị trấn, trong đó có 59 xã ĐBKK khu vực III/137 xã thuộc vùng DTTS và miền núi (toàn tỉnh có 150 xã, trong đó có 137 xã vùng DTTS và miền núi); có 382 thôn ĐBKK (trong đó có 55 thôn ĐBKK thuộc xã khu vực I và Khu vực II; 327 thôn ĐBKK thuộc các xã khu vực III). Toàn tỉnh hiện có 872 Người có uy tín trong đồng bào DTTS.

Theo kết quả sơ bộ rà soát hộ nghèo năm 2021 (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025), tỉnh Yên Bái có số hộ nghèo là 39.721 người, chiếm tỷ lệ 18,07%; 17.243 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 7,85%.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh phát biểu tại buổi làm việc

Thời gian qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước; các bộ, ngành Trung ương, vùng đồng bào DTTS tỉnh Yên Bái đã có nhiều đổi thay tích cực. Tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các sở, ban, ngành nhất là Ban Dân tộc tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan đơn vị, địa phương triển khai thực hiện đồng bộ, đầy đủ, hiệu quả các chính sách dân tộc trên địa bàn. Quan tâm và triển khai thực hiện các đề án, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS, trong đó tập trung công tác xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, đầu tư, nâng cấp các công trình hạ tầng thiết yếu.

Đối với việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025, tỉnh Yên Bái đã ban hành 10 văn bản, kế hoạch để triển khai thực hiện Chương trình. Trên cơ sở 10 dự án thành phần thuộc Chương trình MTQG, tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các ngành, các địa phương chủ động rà soát, tổng hợp đối tượng, địa bàn thụ hưởng, đề xuất các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng làm cơ sở triển khai khi được Trung ương thông báo vốn thực hiện Chương trình. Đồng thời, rà soát các dự án thành phần có liên quan đến sử dụng đất để xây dựng kế hoạch, đề xuất nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng và thu hồi đất theo qui định để phục vụ triển khai thực hiện Chương trình.

Về thực hiện chính sách dân tộc năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn cho biết: tỉnh tập trung chỉ đạo các ngành, các địa phương tăng cường nắm bắt tình hình cơ sở, tình hình đời sống, lao động sản xuất, an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS chủ động thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi. Quyết liệt triển khai các chương trình, dự án, chính sách dân tộc đối với vùng DTTS và miền núi của tỉnh…

Triển khai hiệu quả Chương trình MTQG

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các vụ, đơn vị liên quan thuộc Ủy ban Dân tộc đã chia sẻ, giải đáp thêm đối với những kiến nghị, cũng như đề xuất giải pháp phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh Yên Bái thời gian tới. Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh đề nghị tỉnh Yên Bái quan tâm phát triển du lịch, đầu tư các vùng du lịch trọng điểm; quan tâm phát triển nguồn nhân lực, tuyển dụng con em đồng bào DTTS; đầu tư có sở vật chất cho các trường Phổ thông dân tộc nội trú, bán trú…

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy khẳng định, thời gian qua, tỉnh Yên Bái luôn quan tâm đến công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc. Các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh luôn có nội dung liên quan đến phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi với cơ chế, chính sách riêng trên tất cả các lĩnh vực. Nhờ đó, đời sống kinh tế -xã hội vùng đồng bào DTTS đã được nâng lên rõ rệt.

Chia sẻ một số khó khăn đặc thù ở vùng đồng bào DTTS của tỉnh Yên Bái, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy mong muốn, Ủy ban Dân tộc tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tỉnh Yên Bái thực hiện tốt chính sách dân tộc thời gian tới, trong đó có Chương trình MTQG phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng mong muốn Ủy ban Dân tộc quan tâm hỗ trợ tỉnh đối với chính sách huy động nguồn lực; chính sách cho Người có uy tín; chính sách quản lý bảo vệ rừng; phát triển nông nghiệp gắn với du lịch; bảo tồn phát triển văn hóa, bảo vệ môi trường; phát triển nguồn nhân lực DTTS; chính sách phát triển lưới điện quốc gia….

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh Yên Bái trong phát triển kinh tế -xã hội trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt kinh tế -xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi có bước phát triển vượt bậc. Bộ trưởng, Chủ nhiệm cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đến vùng đồng bào DTTS bằng những chính sách, chương trình đặc thù với mục tiêu cụ thể đã đi vào cuộc sống.

Để triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG trong giai đoạn tới, Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị tỉnh Yên Bái cần thành lập Ban Chỉ đạo của tỉnh thực hiện Chương trình MTQG; quan tâm đến công tác chỉ đạo điều hành, kiện toàn bộ máy tổ chức, hoàn thiện hệ thống pháp lí, đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất. Bên cạnh đó, công tác phối hợp với Trung ương, phối hợp giữa các sở, ngành với Ban Dân tộc cần tăng cường để đảm bảo mục tiêu nhiệm vụ từng năm và tiến độ thực hiện Chương trình MTQG.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm cũng đề nghị, tỉnh Yên Bái tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị về công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân; rà soát, điều chỉnh chính sách dân tộc cho phù hợp trong giai đoạn mới; nghiên cứu chỉ đạo điểm, tập trung nguồn lực giải quyết dứt điểm một số khó khăn, đặc thù nhất ở vùng đồng bào DTTS; tăng cường phát triển công nghệ số phục vụ phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi…

Về những kiến nghị của tỉnh Yên Bái, Bộ trưởng, Chủ nhiệm đồng thuận và cho biết sẽ tiếp thu, giải quyết theo thẩm quyền.

(Theo: baodantoc.vn)

Tin khác đã đăng