Gần 800.000 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới vùng đặc biệt khó khănGiai đoạn 2016-2020, với sự quan tâm chỉ đạo và ưu tiên nguồn lực hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội, sự quyết tâm của hệ thống chính trị và nỗ lực vươn lên của người dân, đời sống sinh hoạt và sản xuất của vùng đặc biệt khó khăn đã có […]

 

(baotintuc.vn)

Tin khác đã đăng