Festival Cồng chiêng quốc tế lần thứ nhất tại Gia LaiFestival Cồng chiêng quốc tế lần thứ nhất tại Gia Lai Cập nhật: Thứ hai, 25/5/2009 Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã đồng ý việc tổ chức Festival Cồng chiêng quốc tế lần thứ nhất năm 2009 tại tỉnh Gia Lai. UBND tỉnh Gia Lai chủ trì chuẩn bị nội dung, kịch bản và […]

Festival Cồng chiêng quốc tế lần thứ nhất tại Gia Lai
Cập nhật: Thứ hai, 25/5/2009

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã đồng ý việc tổ chức Festival Cồng chiêng quốc tế lần thứ nhất năm 2009 tại tỉnh Gia Lai.

UBND tỉnh Gia Lai chủ trì chuẩn bị nội dung, kịch bản và công tác tổ chức Festival Cồng Chiêng quốc tế lần thứ nhất năm 2009 đạt yêu cầu, mục đích và tôn vinh nền văn hóa dân tộc Việt Nam, tăng cường tình đoàn kết và giao lưu văn hóa giữa các dân độc; bảo đảm an ninh, trật tự và tiết kiệm; chủ động bố trí ngân sách địa phương và huy động các nguồn tài chính hợp pháp khác để thực hiện; báo cáo Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, hỗ trợ một phần kinh phí từ ngân sách Trung ương theo chế độ quy định.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn và giúp đỡ UBND tỉnh Gia Lai trong việc chuẩn bị nội dung, kịch bản và kế hoạch tổ chức Festival Cồng chiêng quốc tế nêu trên.

Nội dung của Festival Cồng chiêng quốc tế lần thứ nhất hướng tới những cam kết của Chính phủ trong chương trình hành động mà nước ta đăng ký với UNESCO khi đệ trình hồ sơ công nhận danh hiệu cho Không gian văn hoá Cồng chiêng Tây Nguyên là kiệt tác di sản truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại.

Festival có sự tham gia của các đội cồng chiêng 5 tỉnh Tây Nguyên và một số nước trên thế giới. Bên cạnh đó, trong khuôn khổ Festival sẽ có triển lãm về thành tựu kinh tế quốc gia và khu vực. Dự kiến, Festival sẽ diễn ra vào quý III/2009.

Nguồn: website Chính phủ

Tin khác đã đăng