Đồng chí Hầu A Lềnh được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc nhiệm kỳ 2021-2026Chiều 28/7, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng cùng các thành viên khác của Chính phủ. Chiều tối […]

Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc nhiệm kỳ 2021-2026

Theo 2 nghị quyết được thông qua, Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm 4 Phó Thủ tướng và 22 Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ nhiệm kỳ Chính phủ 2021-2026. 4 Phó Thủ tướng Chính phủ gồm: Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ chính trị khoá XIII; Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng khoá XIII; Đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng khoá XIII; Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng khoá XIII.

Trong số 22 Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ có đồng chí Hầu A Lềnh được Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau khi 2 nghị quyết được thông qua, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ và các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đã ra mắt Quốc hội.

Căn cứ Hiến pháp 2013, các nghị quyết của Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký các quyết định bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Chiều tối cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Lễ Công bố và trao các Quyết định bổ nhiệm của Chủ tịch nước cho các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021 – 2026.

(baodantoc.vn)

Tin khác đã đăng