Đoàn công tác Ủy ban Dân tộc làm việc tại Phú YênNgày 08/10, Đoàn kiểm tra thực hiện Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) và Chương trình 135, Quyết định 45/QĐ-TTg, do Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh làm Trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện phong trào tại huyện Đồng Xuân […]

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với xã Xuân Quang 2

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo UBND huyện Đồng Xuân đã báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH tại địa phương. Theo đó, những năm qua, huyện Đồng Xuân đã triển khai đầy đủ các phong trào và đạt được một số kết quả đáng ghi nhận như: Vận động xây dựng mới 36 nhà ở cho các hộ nghèo, với kinh phí 1.545 triệu đồng; đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa – thể thao, góp phần phát huy hiệu quả hoạt động, đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Đến nay, 11/11 xã, thị trấn có nhà văn hóa xã và khu thể thao xã; có 52/52 thôn, khu phố có nhà văn hóa và khu thể thao…

Trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa cũng đạt được những kết quả tích cực. Toàn huyện đã xét công nhận gia đình văn hóa cho 14.918/16.927 hộ, đạt 87,89%. Hằng năm có 100% thôn, khu phố tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo quan hệ ứng xử hàng xóm, tạo cởi mở, thân thiện, truyền thống đoàn kết được phát huy… Về thực hiện Chương trình 135 và Quyết định số 45 QĐ/TTg, đại diện lãnh đạo xã Xuân Quang 2 là xã miền núi của huyện Đồng Xuân đã báo cáo với Đoàn công tác.

Theo đó, xã Xuân Quang có 1.246 hộ, với 4.332 nhân khẩu, gồm 4 thôn (trong đó có 1 thôn đồng bào DTTS, có 102 hộ, 306 nhân khẩu). Thực hiện Chương trình 135, năm 2018 tổng vốn được phân bổ là 1.140,4 triệu đồng, trong đó hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng là 901 triệu đồng; hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo là 239,4 triệu đồng. Năm 2019, nguồn vốn được phân bổ cho địa phương là 1.205 triệu đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng và hỗ trợ phát triển sản xuất cho người dân. Nhờ nguồn vốn từ Chương trình 135, cơ sở hạ tầng của xã được xây dựng khang trang, đời sống của người dân được nâng lên đáng kể.

Về thực hiện Quyết định số 45 QĐ/TTg, ngày 09/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng DTTS và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2019-2021 cũng được địa phương thực hiện đầy đủ. Chính sách này đã góp phần nâng cao trình độ dân trí, thông qua các bài viết về những mô hình kinh tế trên báo, người dân tiếp cận và học hỏi kinh nghiệm, áp dụng vào thực tiễn có hiệu quả.

Ghi nhận những kết quả đạt được của địa phương, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh lưu ý, huyện Đồng Xuân cần tiếp tục chú trọng nội dung xây dựng gia đình văn hóa, nâng cao chất lượng danh hiệu theo tinh thần của Nghị định 122. Gia đình là nền tảng, tế bào của xã hội, cần quan tâm nhiều hơn nữa đến việc giáo dục đạo đức, lối sống trong mỗi gia đình.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm cũng đề nghị huyện Đồng Xuân tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và kiện toàn Ban Chỉ đạo phong trào các xã, nâng cao vai trò của cán bộ, đảng viên trong thực hiện phong trào; thực hiện tốt hơn công tác phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể là thành viên Ban Chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền về xây dựng phong trào, nâng cao chất lượng các phong trào đạt chuẩn nông thôn mới. Đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất trong nhân dân, góp phần thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo.

Dịp này, Đoàn công tác đã tặng 20 suất quà cho 20 hộ nghèo tại xã Xuân Quang 2.

Lê Phương (Báo DT&PT)

Tin khác đã đăng