Đoàn công tác Trung ương kiểm tra thực hiện Nghị quyết 24 và Chỉ thị số 45 tại huyện Bác Ái (Ninh Thuận)Chiều ngày 01/4, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương do ông Nguyễn Phước Lộc, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) về công tác dân tộc và 25 năm […]

Đoàn công tác làm việc tại xã Phước Đại (Bác Ái)

Với mục tiêu từng bước phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 9 (ngày 12/3/2003) đã ban hành Nghị quyết số 24-NQ/TW về công tác dân tộc.

Làm việc với cấp ủy, chính quyền huyện Bác Ái, Đoàn công tác đã nghe báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết 24-NQ/TW và Chỉ thị số 45-CT/TW trên địa bàn toàn huyện. Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết, đến nay tình hình kinh tế-xã hội (KT-XH) trên địa bàn huyện đã có nhiều thay đổi tích cực, đời sống của nhân dân được nâng lên; nhờ có sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước, nhiều hộ gia đình đã từng bước thoát nghèo, ổn định đời sống, phát triển sản xuất. Trình độ dân trí được nâng cao, công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cho người dân được quan tâm; mức hưởng thụ văn hóa của đồng bào ngày càng cải thiện; chất lượng và hiệu quả giáo dục, đào tạo được nâng lên. Huyện Bác Ái có 09 xã, dân số 31.353 nhân khẩu, với gần 10 dân tộc anh em sinh sống, đồng bào dân tộc Raglai chiếm trên 87% dân số. Hiện nay, 98,9% các xã có đường ô tô đến trung tâm được rải nhựa hoặc cấp phối; thu nhập bình quân đầu người đạt 12 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 40,31% (bình quân giảm 6%/năm). Hầu hết đồng bào nghèo, DTTS vùng sâu, vùng xa đều được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, các giá trị văn hóa được giữ gìn, phát huy và bảo tồn.

Hệ thống chính trị cơ sở được củng cố, trong sạch, vững mạnh; vị trí, vai trò của các đoàn thể và nhân dân trong việc tham gia thực hiện tốt chính sách dân tộc được nâng cao. An ninh, quốc phòng ở vùng dân tộc và miền núi được giữ vững; kịp thời ngăn chặn việc lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để phá hoại khối đoàn kết dân tộc, làm mất ổn định xã hội… Những kết quả trên đã khẳng định chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước đối với công tác dân tộc.

Lãnh đạo huyện Bác Ái mong muốn Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cho huyện trong thời gian tới, đồng thời cũng có một số kiến nghị Trung ương tăng nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo nhanh và bền vững; bố trí nguồn vốn ngay từ đầu năm để địa phương chủ động triển khai các dự án phát triển sản xuất; đề nghị có chính sách bố trí công tác cho trí thức trẻ 30a và đội viên Dự án 500 sau khi kết thúc dự án để trí thức trẻ có cơ hội tiếp tục cống hiến cho địa phương; có cơ chế đặc thù tuyển dụng con em đồng bào DTTS đã tốt nghiệp đại học về công tác tại địa phương; kiến nghị Chính phủ cho 100% học sinh vùng đặc biệt khó khăn được hưởng chính sách theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP, ngày 02/10/2015 của Chính phủ…

Sáng cùng ngày, Đoàn công tác đã có buổi làm việc với UBND xã Phước Đại (Bác Ái). Qua báo cáo của xã Phước Đại, Đoàn đã ghi nhận những nỗ lực các cấp chính quyền xã trong việc Thực hiện Nghị quyết 24. Nhờ đó, đời sống KT-XH của xã Phước Đại đã có những đổi thay nhất định. Cơ bản không còn hộ đói; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 36,38%; trên 95% hộ dân có đủ điện, nước sinh hoạt; 100% có đường nông thôn được bê tông hóa; giải quyết cơ bản vấn đề đất sản xuất cho nông dân thiếu đất; môi trường sinh thái được đảm bảo. Các chương trình, dự án về dân tộc trên địa bàn xã được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, công khai, đúng đối tượng. Qua đó, góp phần giúp người dân ổn định sản xuất, có động lực vươn lên xóa đói, giảm nghèo, tạo niềm tin của người dân đối với Đảng và Nhà nước.

Tại các buổi làm việc với xã, huyện, Đoàn công tác đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của địa phương trong việc triển khai, đưa Nghị quyết vào cuộc sống và đã đạt được nhiều tiêu chí quan trọng: Tỷ lệ hộ nghèo giảm; trường học được xây dựng khang trang, 100% trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường; tỷ lệ người đồng bào DTTS trong bộ máy chính quyền được đảm bảo; trật tự xã hội, an ninh quốc phòng được đảm bảo; hạ tầng cơ sở được đầu tư bài bản… Đoàn công tác cũng đề nghị huyện Bác Ái trong thời gian tới cần tiếp tục quan tâm đến việc triển khai các chính sách dân tộc trên địa bàn, có kế hoạch cụ thể đối với việc đào tạo, bổ nhiệm cán bộ người DTTS; cần quyết liệt hơn trong công tác giảm nghèo, đặc biệt là nâng cao hơn nữa trình độ dân trí, đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất… Đối với những đề xuất kiến nghị của địa phương sẽ được Đoàn công tác tổng hợp và báo cáo với Ban Bí thư.

Lê Phương

Tin khác đã đăng