Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc làm việc tại Phú YênChiều 24/9, Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc (UBDT) do Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Thông làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh Phú Yên về tình hình triển khai thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020. […]

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Thông phát biểu tại buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo tỉnh Phú Yên cho biết, toàn tỉnh Phú Yên hiện có 16 xã và 29 thôn, buôn đặc biệt khó khăn (ĐBKK) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đầu tư Chương trình 135 giai đoạn 2016 – 2020 (đến năm 2020 toàn tỉnh còn 15 xã ĐBKK và 18 thôn, buôn ĐBKK được đầu tư Chương trình 135).

Thời gian qua, Phú Yên luôn quan tâm, chú trọng triển khai thực hiện các chính sách dân tộc đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đúng đối tượng, địa bàn, nội dung, định mức hỗ trợ và đảm bảo mang lại hiệu quả cao nhất cho vùng đồng bào DTTS. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hằng năm khu vực miền núi đạt 11,5-12%, GDP bình quân đầu người ở khu vực có đồng bào DTTS sinh sống đạt gần 18 triệu đồng/người/năm (riêng vùng đồng bào DTTS đạt từ 14-16 triệu đồng/người/năm). Tổng số hộ nghèo toàn tỉnh cuối năm 2019 chiếm tỷ lệ 3,93% (trong đó, hộ nghèo DTTS chiếm 34,87% so với tổng số hộ nghèo toàn tỉnh).

Trong giai đoạn 2016-2020, việc triển khai thực hiện các chính sách dân tộc đã góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn miền núi tỉnh Phú Yên; đời sống đồng bào DTTS từng bước được cải thiện; trình độ dân trí được nâng lên, tập quán và kỹ thuật sản xuất của đồng bào DTTS có sự chuyển biến tích cực; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã đề xuất, kiến nghị một số nội dung như: Tiếp tục có những chính sách hỗ trợ chuyển đổi ngành, nghề để tạo thu nhập ổn định, lâu dài; Chính sách thu hút, tuyển dụng, sử dụng đội ngũ cán bộ người DTTS và kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác dân tộc; chính sách giao khoán bảo vệ rừng, giải quyết đất ở, đất sản xuất cho bà con…

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông ghi nhận kết quả thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc của tỉnh trong thời gian qua; đồng thời chia sẻ những khó khăn, vướng mắc mà địa phương còn gặp phải trong quá trình triển khai thực hiện. Đối với những đề xuất, kiến nghị của địa phương, đồng chí Y Thông ghi nhận và sẽ tổng hợp báo cáo Chính phủ xem xét trong thời gian tới.

(baodantoc.vn)

Tin khác đã đăng