Điện Biên cần tiếp tục chú trọng phát triển kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác xã tại các vùng DTTSĐó là ý kiến phát biểu của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) Lê Sơn Hải tại Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao […]

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Lê Sơn Hải phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, ông Lê Thành Đô, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Điện Biên cho biết: Triển khai thực hiện Nghị quyết số 13, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, tỉnh Điện Biên đã ban hành các nghị quyết, quyết định, các chương trình hành động cụ thể. Tỉnh xác định rõ mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế tập thể, nòng cốt là hợp tác xã (HTX) trong các giai đoạn từ năm 2002 đến 2020; đẩy mạnh các phong trào “Đổi mới, phát triển các HTX nông nghiệp, góp phần thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới”.

Đến hết năm 2018, số lượng HTX, tổ hợp tác, thành viên HTX trên địa bàn tỉnh là 196 HTX, 408 tổ hợp tác với tổng số hơn 16.800 thành viên; tổng số vốn đăng ký và tổng tài sản của các HTX ước khoảng 430 tỷ đồng; doanh thu bình quân của mỗi HTX là 1,6 tỷ đồng. Các HTX đã góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước, góp phần xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, giải quyết việc làm cho người lao động là con em các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Lê Sơn Hải bày tỏ sự đồng tình với Báo cáo đánh giá và các tham luận của các ban, ngành tỉnh Điện Biên. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đề nghị, trước mắt địa phương tiếp tục ổn định bền vững số lượng, chất lượng các HTX đang có, đồng thời tạo ra những bước phát triển hơn nữa đối với kinh tế tập thể trên địa bàn. Tỉnh cần chú trọng phát triển kinh tế tập thể ở các vùng đồng bào dân tộc, bởi đây sẽ là con đường giúp cho đồng bào dân tộc thiểu số phát huy sản phẩm đặc thù của địa phương, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

Dịp này, tỉnh Điện Biên đã trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 08 tập thể, 02 cá nhân có nhiều thành tích nổi bật trong 15 năm thực hiện đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn.

(baodantoc.com.vn)

Tin khác đã đăng