Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan Ủy ban Dân tộcNgày 9/12, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Tổng kết công tác thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) năm 2015 […]

Toàn cảnh Hội nghịNgày 9/12, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Tổng kết công tác thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) năm 2015 của UBDT. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hà Hùng, Trưởng Ban Chỉ đạo QCDC cơ quan UBDT chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện Chi ủy các Chi bộ, Lãnh đạo và các chuyên viên theo dõi về QCDC của các Vụ, đơn vị thuộc UBDT. Vụ Địa phương II, Vụ Địa phương III và Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh UBDT tham dự qua hệ thống họp trực tuyến.

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Thúc Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Phó Trưởng ban chỉ đạo QCDC cơ quan UBDT đã trình bày dự thảo Báo cáo kết quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 của UBDT. Theo đó, năm 2015, Ban Cán sự, Đảng ủy, lãnh đạo cơ quan, các tổ chức chính trị – xã hội và thủ trưởng các Vụ, đơn vị trực thuộc UBDT đã thực hiện nghiêm túc QCDC trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Quyền làm chủ của công chức, viên chức ngày càng được thể hiện rõ nét, góp phần tăng cường hiệu quả trong công tác lãnh đạo, điều hành, quản lý của cấp ủy Đảng, chính quyền và tổ chức đoàn thể. Từ đó, nâng cao tinh thần trách nhiệm của công chức, viên chức, tạo bầu không khí đoàn kết, dân chủ, thẳng thắn và cởi mở đã góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Năm 2016, UBDT sẽ tập trung chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện QCDC trong các Vụ, đơn vị trực thuộc. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là gắn việc thực hiện QCDC với CCHC, cải cách chế độ công vụ…. Đồng thời chú trọng thực hiện QCDC trong xây dựng chương trình, chính sách, các dự án đầu tư phát triển kinh tế – xã hội liên quan đến đời sống của nhân dân vùng dân tộc và miền núi.

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hà Hùng khẳng định: đối với cơ quan làm công tác dân tộc thì việc thực hiện QCDC có ý nghĩa hết sức quan trọng. Thứ trưởng nhấn mạnh QCDC không chỉ được thực hiện trong từng Vụ, đơn vị mà phải được triển khai trong thực tiễn, trong quá trình tìm hiểu ở cơ sở để xây dựng các chính sách đầu tư, hỗ trợ vùng dân tộc và miền núi; luôn đảm bảo phương châm “dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra”. Việc bảo đảm công khai, minh bạch dân chủ ở cơ sở, nhân dân được bàn bạc về việc lựa chọn công trình, thứ tự ưu tiên đầu tư, quy mô kỹ thuật…qua đó sẽ tạo điều kiện phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng quan liêu, tham nhũng và lãng phí.

Tiếp sau Hội nghị quán triệt Nghị định 04 của Chính phủ ban chỉ đạo QCDC của UBDT đã họp và công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC của UBDT và xin ý kiến dự thảo 3 văn bản: Quyết định ban hành Quy chế thực hiện QCDC trong hoạt động của cơ quan UBDT; Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ quan UBDT và Phân công nhiệm vụ Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC cơ quan UBDT.

Ngọc Ánh

Tin khác đã đăng